מוסמך כללי

לימודי מוסמך כללי מיועדים לתלמידות ולתלמידים המעוניינות להשאיר לעצמן את מרחב התמרון הרחב ביותר האפשרי בבניית תכנית הלימודים שלהן או להתמקד בתחומים שאינם שייכים לאחת המגמות (למשל מחשבה מדינית - לחצו לצפייה במצגת קורסים לדוגמא). לימודי מוסמך כללי מיועדים הן למסלול המחקרי והן למסלול הלא מחקרי. לימודים ללא מגמה כוללים את קורסי החובה הכלליים (בהתאם למסלול -  מחקרי/לא מחקרי) וקורסי בחירה עד להשלמת 36 נ"ז. תלמידות ותלמידים ללא מגמה מוזמנות להתייעץ בבחירת הקורסים עם יועצ/ת המ.א. של המחלקה.

לפרטים נוספים ותנאי קבלה באתר האוניברסיטה

למידע נוסף על מבנה הלימודים לתואר מוסמך (עמודים 18-13)

הליך ההרשמה למוסמך:

כדי להירשם בהצלחה ללימודי המוסמך יש לבצע את שתי הפעולות הבאות:

1. להירשם ולשלם בהרשמה מקוונת דרך אתר האוניברסיטה

2. במקביל יש למלא את טופס הרישום הפנימי ולשלחו בצירוף כל המסמכים הנדרשים לגב' אוראל לוי בפקולטה למדעי החברה

 

פרטים נוספים:

רכזת הרשמה למוסמך במחלקה למדע המדינה: גב' מורן מזרחי-אברהם: moranav@savion.huji.ac.il

רכזת הרשמה למוסמך בפקולטה למדעי החברה: גב' אוראל לוי: orele@savion.huji.ac.il

ד"ר אפרים פודוקסיק - יועץ תואר שני: 02-5883273  podoksik@mail.huji.ac.il