שעות קבלה מתרגלות / מתרגלים

* לשעות הקבלה של הסגל נא לפנות לדף נשות / אנשי הסגל

תשע"ח, סמסטר א'

חדרי מתרגלות / מתרגלים 4312/4313

שם מתרגל/ת ואי-מייל

קורס

יום

שעה

 

אמיתי יאיר

Yair.amitai@mail.huji.ac.il

 

מבוא היסטורי

בחירות: שיטות בחירה

ד'

13:00-14:00

 

בורשטיין אלון

alon.burstein@mail.huji.ac.il

 

גישות ותיאוריות

ב'

16:00-17:00

 

ברנר נעם

noam.brenner@mail.huji.ac.il

 

ארגונים ציבוריים

(מתמחים)

ב'

10:15-11:15

בחדר 3311

 

דינור קרן

Keren.Dinur@mail.huji.ac.il

 

מבוא למדע המדינה

משטר מדינת ישראל

מחשבה מדינית מודרנית

ב'

16:30-17:30

 

זמיר שחף

shahaf.zamir@mail.huji.ac.il

 

מתודולוגיה של מחקר פוליטי

ד'

13:30-14:30

 

כאנר נטע

netta.khaner@mail.huji.ac.il

 

פוליטיקה השוואתית

משטר מדינת ישראל

ד'

16:00-17:00

 

לנטו (סינאי) טל

tal.sinay@mail.huji.ac.il

 

קריאה וכתיבה מדעית

בתי מחוקקים

ג'

9:00-10:00

 

לולו אמיר

amir.lulu@mail.huji.ac.il

 

מבוא למדע המדינה

מבוא היסטורי

יסודות המנה"צ

מבוא למדה"מ – יום ב' 12:15-13:15

מבוא היסטורי – יום ב'

13:15-14:15

 

מור גיא

guy.mor@mail.huji.ac.il

 

פוליטיקה השוואתית

שיטות מחקר   א' + ב'

מחשבה מדינית מודרנית

ב'

17:00-18:00

 

מיליקובסקי נתן

natan.milikowsky@mail.huji.ac.il

 

יסודות המחשבה המדינית

מצב הדיסציפלינה

ב'

9:15-10:15

 

מימון גיל

gil.maymon@mail.huji.ac.il

 

מבוא למדע המדינה

מבוא היסטורי

שיטות מחקר   א' + ב'

ב'

 

ד'

13:15-14:15

 

13:15-14:15

 

 

מרקוס דרור

dror.markus@mail.huji.ac.il

 

מבוא למדע המדינה

סמסטר ב'

 

סגל-קליין הילה

hilah.segal@gmail.com

 

מבוא למדע המדינה

מבוא היסטורי

ב'

16:00-17:00

 

סונסינו עידן

iddan.sonsino@mail.huji.ac.il

 

פוליטיקה השוואתית

יסודות המנה"צ

מחשבה מדינית מודרנית

א'

15:00-16:00

 

פורזיקי ורד

vered.porzycki@mail.huji.ac.il

 

פוליטיקה השוואתית

יסודות המחשבה המדינית

יסודות המנה"צ

ב'

16:00-17:00

 

פייביש ניצן

nitzan.faibish@mail.huji.ac.il

 

משטר מדינת ישראל

יסודות המחשבה המדינית

סמסטר ב'

 

קוסטי ניר

nir.kosti@mail.huji.ac.il

קריאה וכתיבה מדעית

ג'

14:15-15:15

 

שניידר דפנה

dafna.schneider@mail.huji.ac.il

משטר מדינת ישראל

שיטות מחקר   א' + ב'

ה'

9:00-10:00