דוקטורט

יועץ דוקטורט: פרופ' משה מאור

תכנית הדוקטורט של החוג למדע המדינה מיועדת למי שסיימו תואר שני מחקרי במדע המדינה, בממוצע של 85 ומעלה, כתבו תזה שגם עליה קיבלו ציון של 85 ומעלה ויש להן מנחה מיועד/ת מבין חברי הסגל.

שלב ראשון בהליך הקבלה הוא איתור מנחה מתאים. לשם כך מומלץ לבחון את ההתמחויות והפרסומים של חברי הסגל, לשלוח למנחים פוטנציאליים מייל עם קורות החיים שלכן ולקבוע עמם פגישה. (במקרים יוצאי דופן ניתן לשקול קבלה על תנאי של תלמידה שאין לה מנחה לתקופה שלא תעלה על שני סמסטרים).

תלמידות העומדות בכל התנאים האמורים לעיל מוזמנות להגיש בקשה, לאחר היוועצות ואישור המנחה המיועד/ת, לרשות לתלמידי מחקר לידי הגב' רות נידם (ruthn@savion.huji.ac.il). שימו לב שהרשות לתלמידי מחקר מקבלת ודנה בבקשות בשני מועדים בלבד במהלך השנה, ביולי ובינואר. הרשות תוודא שאתן עומדות בתנאי הסף של האוניברסיטה והחוג למדע המדינה ואו אז תעביר את בקשתכן לוועדת הדוקטורט של החוג.

מומלץ לקרוא בעיון את הדרישות הפורמליות להגשת הבקשה כמבואר באתר הרשות לתלמידי מחקר.

אם סיימת תואר שני במדע המדינה, בממוצע נמוך מ-85 ו/או קיבלת ציון הנמוך מ-85 בתזה, לצערנו לא נוכל לקבלך ללימודי תואר שלישי (הגם שניתן לדון במועמדותן של מי שנתוניהן נמוכים אך במעט מהסף, כגון: ממוצע של 84 בתואר השני וציון של 87 בתזה – במקרה זה עלייך להגיש בקשה לרשות לתלמידי מחקר (ruthn@savion.huji.ac.il), לאחר היוועצות ובאישור המנחה המיועד/ת. הרשות תחליט האם להעביר את בקשתך לדיון בוועדת הדוקטורט של החוג למדע המדינה).  

אם סיימת תואר שני לא מחקרי במדע המדינהבממוצע של 85 ומעלהויש לך מנחה מיועד/ת את יכולה להגיש לפקולטה למדעי החברה בקשה להירשם כתלמידה במעמד של "משלים במחקר" ובמסגרת זו לכתוב עבודת גמראת הבקשה יש להגיש לגב' אוראל לוי (orele@savion.huji.ac.il)  בליווי אישור מטעם המנחה המיועד/ת ויועץ הדוקטורט, פרופ' משה מאור (msmaor@mscc.huji.ac.il) ותדפיס ציונים מלא (מ.א.), עם העתק לגב' מורן מזרחי-אברהם: moranav@savion.huji.ac.il .

המנחה ויועץ הדוקטורט יכולים להתנות את אישורם בכך שתלמדי מספר קורסים תוך עמידה בתנאי מינימום. ככלל, תלמידות ידרשו ללמוד קורס אחד או שניים מבין קורסי החובה והיסוד לתלמידי מחקר. עם השלמת התזה והתנאים שנקבעו תוכלי להגיש לרשות לתלמידי מחקר בקשה להירשם ללימודי דוקטורט.

אם סיימת תואר שני בתחום דעת אחר, שאינו מדע המדינה, בממוצע כולל של 85 ומעלה וכתבת תזה עליה קיבלת 85 ומעלה ויש לך מנחה מיועד/ת מבין חברי הסגל, את יכולה להגיש לחוג למדע המדינה בקשה להתקבל במעמד "מתמחה למחקר". את הבקשה ניתן להגיש, בתיאום עם המנחה, כולל תדפיס ציוניים מהתואר הראשון והשני לפרופ' משה מאור (msmaor@mscc.huji.ac.il). ועדת הדוקטורט תשקול האם לקבל אותך ואם כן תקבע עבורך, בתיאום עם המנחה, תכנית השלמה (שסביר שתכלול קורסי ב.א., קורסי מ.א. וכן דרישה לכתיבת תזה במדע המדינה) ואת הציונים הנדרשים בחובות ההשלמה. לאחר סיום בהצלחה של תכנית ההשלמה תוכלי להגיש לרשות לתלמידי מחקר בקשה להירשם ללימודי דוקטורט.

בשאלות נוספות ניתן לפנות לרשות לתלמידי מחקר (ruthn@savion.huji.ac.il), לרכזת החוג למדע המדינה הגב' רינה צליק (rinatz@savion.huji.ac.il), ו/או ליועץ הדוקטורט, פרופ' משה מאור (msmaor@mscc.huji.ac.il). ואולם, אנא בדקו תחילה את המידע הרב באתר הרשות לתלמידי מחקר.

למידע נוסף על מבנה לימודי בדוקטורט (עמוד 32)

 

לקישור לאתר הרשות לתלמידי מחקר