מבנה תואר בוגר

במסגרת התואר הראשון שני מסלולים:
תכנית במסלול דו-חוגי – לימודים בשתי מחלקות במקביל.
תכנית במסלול חד-חוגי – לימודים מורחבים במדע המדינה בשילוב לימודים משלימים מחוץ למחלקה.

בשנה א' חייבים כל תלמידי המחלקה ללמוד במסלול הדו-חוגי. תלמיד יהיה רשאי לעבור למסלול חד-חוגי בשנת הלימודים השנייה רק אם עמד בתנאי המעבר המפורטים בפרק ד' בשנתון הפקולטה.

ניתן לשלב את לימודי התואר הראשון במחלקה למדע המדינה עם מספר תוכניות ייחודיות: 

לימודי הדגש בתכנית למנהיגות חברתית חינוכית בשיתוף המחלקה למדע המדינה וביה"ס לחינוךהתכנית מציעה מסגרת מיוחדת ויוקרתית המיועדת לסטודנטיות ולסטודנטים לתואר ראשון הרואים עצמם פעילים חברתיים בחברה האזרחית ובשדה החינוך. נקודת המוצא של התכנית היא שעל מנהיגים חברתיים להיות בעלי ידע, חזון ופרספקטיבה רב ממדית בתחום פעילותם. לכן, במהלך הלימודים יוענקו כלים מגוונים שיאפשרו ניתוח תהליכים מורכבים בארגונים, במערכת הפוליטית ובשדה החינוך; יזמות של  מהלכים יצירתיים ואחראיים; והנעה של תהליכי שינוי חברתי 

תוכנית משותפת עם ביה"ס למשפטים

לימודים לקראת תעודת הוראה תיכונית במקצוע האזרחות. המסלול נפתח בכל שנה ומתקבלים מסיימי שנה ב' ומעלה.

תוכניות למסיימי שנה א' ומעלה:

לימודי הדגש במדיניות ובממשל

לימודי הדגש בפסיכולוגיה פוליטית
 

למידע נוסף על תוכנית הלימודים לתואר בוגר (עמודים 12-3)

קישור לשנתון האוניברסיטה

קישור לאתר ההרשמה

יועץ ללימודי תואר ראשון: פרופ' אורן ברק

יועצת שנה א': גב' הילה סגל-קליין - ba.advisor.polsci@mail.huji.ac.il