מלגות לתארים מתקדמים

מלגות מטעם המחלקה

שם הפרס/מלגה

זכאים להגיש

פרטים

הערות

פרס גליק

תלמידי מוסמך ודוקטורט על סמך עבודת סמינר בוגר, עבודת סמינר מוסמך או תזה

הפרס יינתן עבור עבודות סמינר או גמר (תזה) מצטיינות בתחום הפוליטיקה הישראלית.

תקופת ההגשה בפתיחת סמסטר ב', תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.

מלגת קרן אילת

תלמידי מוסמך הכותבים עבודת תזה במחלקה למדע המדינה, תלמידי דוקטורט או חברי סגל המחלקה

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר בנושאי יהדות ארה"ב ויחסי ישראל-ארה"ב.

תקופת ההגשה בפתיחת סמסטר ב', תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.

מלגת בורי

תלמידי מוסמך או דוקטורט

מלגה משותפת של המחלקה למדע המדינה וביה"ס ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל לעידוד מחקר במנהל ציבורי ובמדיניות ציבורית.

המלגה תינתן אחת לכמה שנים בהתאם ליתרות תקציביות, תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.

תינתן עדיפות לתלמידי דוקטורט ולתלמידים שאינם מקבלים תמיכה משמעותית ממקור אחר.

פרס ע"ש בלה וברוך טל

תלמידי מוסמך ודוקטורט על סמך הצעות מחקר, עבודת תזה או עבודת סמינר במסגרת המוסמך

הפרס יינתן עבור הצעות מחקר או עבודות העוסקות בפוליטיקה הישראלית.

תקופת ההגשה בפתיחת סמסטר ב', תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך. הפרס מיועד בעיקר לתלמידי המגמה בדמוקרטיה ובפוליטיקה בישראל, אך הגשת המועמדות פתוחה לכל תלמידי המחלקה.

מלגת שושנה ומילטון שייר

תלמידי מוסמך מחקרי ותלמידי דוקטורט

מטרת מלגת שייר לעודד מחקרים שבוחנים את היחס בין מחשבה יהודית לבין פילוסופיה, תיאוריה ו/או מעשה פוליטי במדינת ישראל.

לוועדת המלגה הזכות להחליט על הענקת מלגה מלאה או חלקית לתלמיד אחד או יותר.

תקופת ההגשה לאחר פגרת הפסח, תאריכים מדויקים יפורסמו בהמשך.

פרס ז'אק נאס

תלמידות/י מוסמך ודוקטור בתחום הכלכלה הפוליטית

 

 

 

 

מלגות חיצוניות

שם הפרס/מלגה

ייעוד

קישור לפרטים נוספים

קבצים ומועדי הגשה

מלגת נשיא האוניברסיטה

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

   

מלגת יוסף טרינק

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים במדעי החברה

   

מלגת מכון טרומן

דוקטורנטיות/ים  בשלב ב'

   

מלגת מכון טרומן: מלגה ע"ש רותי גילוץ

דוקטורנטיות/ים  בשלב ב'

   

אריאן דה-רוטשילד

תלמידות דוקטורט מצטיינות

מלגת אריאן דה-רוטשילד

 

מלגת ז'אק ובלה וולף

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

מלגת וולף

 

מלגות על-שם פרופ' נחמיה לב-ציון ז"ל

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים בעלות/י רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי פריפריה

   

מלגת מכון לוי אשכול

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים שמחקרן/ם נוגע בישראל

מלגות מכון לוי אשכול

 

תוכנית מלגות ע"ש הרי וסילביה הופמן

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

מלגות הופמן

 

מלגת מרכז צ'ריק

סטודנטיות/ים בתואר בוגר ומוסמך

מלגות צ'ריק

 

מלגת עמיתות/י עזריאלי

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים

מלגת עזריאלי

 

מלגת הקרן ע"ש פאלק

סטודנטיות/ים עיוורות/ים או בעלות/י לקויות למידה

   

מלגת מרלין גרין

סטודנטיות בתואר שני

   

תוכנית מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

למי שקיבל/ה תואר דוקטרט מאחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ

מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

 

מלגה מטעם המכון ליהדות זמננו

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגת קלאוזנר

עולות/ים חדשות/ים המתחילות/ים לימודי דוקטורט (גם לתלמידות/י מוסמך)

   

קרן ענבר

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט, מלגות עידוד שמיועדות לזוכים בגין כתיבת עבודת מחקר ובפרויקטים רלבנטיים להתמודדות עם הטרור

קול קורא קודם

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה: תוכנית זכויות אדם ויהדות

דוקטרונטיות/ים שמחקרן/ם מתמודד עם שאלות הקשורות במפגש שבין היהדות במובנה הרחב – דת, תרבות ולאום – ובין שיח זכויות האדם על כל היבטיו – משפט, מחשבה, תרבות ופוליטיקה.

 

 

22 במרץ, 2018

- קול קורא

- תנאי הגשה

 

פרס כרמון, מכון דיוויס

לבוגרות/י תואר מוסמך ותלמידות/י דוקטורט

פרס כרמון

 

פרס געתון

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגות מרכז לייפר

סטודנטיות בכל התארים העוסקות בתחום המגדר

 

 

מועד הגשה מלגות: 1 במרץ, 2018

- קול קורא מלגות

מוגש הגשה פוסט-דוק: 8 באפריל, 2018

- קול קורא פוסט-דוק

 

מלגת מנדל סכוליון

דוקטורנטיות/ים בשלב א' או ב'

יתקבלו בברכה מועמדות/ים הבאות/ים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

מועד הגשה: 4 במרץ, 2018

- קול קורא

מלגת סלינסקי

דוקטורנטיות/ים שלב ב' או תלמידות/י מוסמך שהצעת המחקר שלהן/ם אושרה

מחקר עיוני ויישומי בפסיכואנליזה ובנושאים נלווים

מועד הגשה: 1 במרץ, 2018

- קול קורא