סמינר מחלקתי

הסמינר המחלקתי מארח חוקרים מאוניברסיטאות בעולם ובארץ ומעניק להם הזדמנות להציג את מחקריהם בתתי התחומים השונים של מדע-המדינה. 
הסמינר מתכנס בימי רביעי בין השעות 14:15-15:30 בחדר 4326, חדר הסמינרים של המחלקה למדע המדינה, בפקולטה למדעי החברה, קמפוס הר הצופים. 
אם ברצונך להציג עבודה בעתיד, אנא צור/צרי קשר עם שירי כהן shiri.cohen2@mail.huji.ac.il