פעילות המחלקה

בנוסף ללימודים הפורמליים, המחלקה מציעה מגוון פורומים לפעילות מחשבתית ויצירת שיח אינטרדסציפלינארי בין חוקרים/ות וסטודנטים/ות מכלל האוניברסיטאות.

קישור ללוח השנה

בין פעילויות המחלקה:

הסמינר המחלקתי       פורום ירושלים לפילוסופיה פוליטית

סדרת ההרצאות במחשבה מדינית ובהיסטוריה אינטלקטואלית

ההרצאה השנתית במחשבה מדינית ע"ש מיכאל ואסתר אבינרי