Table of Contents

יצירת קשר

פניות למזכירות המחלקה למדע המדינה בכל הנושאים אנא שלחו לכתובת המייל הבאה: political@savion.huji.ac.il

טלפונים: 

מורן מזרחי: 02-5882797

גלית אוהב-ציון: 02-5883060

רינה צליק: 02-5883058

מור שגיא: 02-5881126

 

פקס: 02-5881333

 

כתובת למשלוח דואר:

המחלקה למדע המדינה

האוניברסיטה העברית

הר-הצופים

ירושלים, 91905