אירועי המחלקה

סמינר מחלקתי

מיקום: 
חדר 4326, חברה
ד', 01/11/2017 - 14:15 עד 15:45

Martina Löw, Technische Universität Berlin

סמינר מחלקתי

מיקום: 
חדר 4326, חברה
ד', 15/11/2017 - 14:15 עד 15:45

פיקי איש-שלום, האוניברסיטה העברית

הרצאת אבינרי: Prof. Quentin Skinner

תאריך: 
ד', 17/05/2017 - 14:15

מיקום: 
אולם הסנאט, בניין המנהלה, הר הצופים

Prof. Quentin Skinner

"On the Person of the State"