אירועי המחלקה

סמינר מחלקתי

מיקום: 
חדר 4326, חברה
ד', 01/11/2017 - 14:15 עד 15:45

Martina Löw, Technische Universität Berlin

סמינר מחלקתי

מיקום: 
חדר 4326, חברה
ד', 15/11/2017 - 14:15 עד 15:45

פיקי איש-שלום, האוניברסיטה העברית

סימפוזיון לרגל צאת המהדורה העברית של ספרו של זאב שטרנהל, ״אנטי-נאורות: מהמאה ה-18 עד המלחמה הקרה״

תאריך: 
ג', 09/05/2017 - 14:30

מיקום: 
בית מאירסדורף, חדר 405

סימפוזיון לרגל צאת המהדורה העברית של ספרו של זאב שטרנהל, ״אנטי-נאורות: מהמאה ה-18 עד המלחמה הקרה״

משתתפים: פרופ׳ זאב שטרנהל, פרופ׳ שלמה אבינרי, פרופ׳ ירון אזרחי, ד״ר יפתח אלעזר, ד״ר ניקול הוכנר, פרופ׳ משה סלוחובסקי.