סמינר מחלקתי: יעל ברדה, "מורשת אימפריאלית של חשד: פקידים במעבר לעצמאות בישראל והודו"

תאריך: 
ד', 09/05/2018 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

יעל ברדה, האוניברסיטה העברית

 "מורשת אימפריאלית של חשד: פקידים במעבר לעצמאות בישראל והודו"