אירועי המחלקה

Job talk

ד', 06/12/2017 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

סמינר מחלקתי: Martina Löw: Complex space. Welcoming different spatial logics