סמינר מחלקתי: Dara k. Cohen, When Belonging Turns Violent: How Armed Groups Use Rape During Civil Wars

תאריך: 
ד', 27/12/2017 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

Dara k. Cohen, Harvard University

"When Belonging Turns Violent: How Armed Groups Use Rape During Civil Wars"