אירועי המחלקה

סמינר מחלקתי

מיקום: 
חדר 4326, חברה
ד', 01/11/2017 - 14:15 עד 15:45

Martina Löw, Technische Universität Berlin

סמינר מחלקתי

מיקום: 
חדר 4326, חברה
ד', 15/11/2017 - 14:15 עד 15:45

פיקי איש-שלום, האוניברסיטה העברית

סמינר מחלקתי: Prof. Rudy Andeweg, Leiden University

תאריך: 
ד', 07/06/2017 - 14:15 עד 23:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

The Democracy Legitimacy Crisis: Myth versus Reality

Click for more details