אירועי המחלקה

Job talk

ד', 06/12/2017 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

Job talk

ד', 13/12/2017 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

סמינר מחלקתי: Prof. Rudy Andeweg, Leiden University

תאריך: 
ד', 07/06/2017 - 14:15 עד 23:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

The Democracy Legitimacy Crisis: Myth versus Reality

Click for more details