אירועי המחלקה

Job talk

ד', 13/12/2017 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

Job talk

ד', 20/12/2017 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

סמינר מחלקתי

מיקום: 
חדר 4326, חברה
ד', 27/12/2017 - 14:15 עד 15:45

Dara k. Cohen, Harvard University

פורום ירושלים לפילוסופיה פוליטית