אירועי המחלקה

סמינר מחלקתי

מיקום: 
חדר 4326, חברה
ד', 01/11/2017 - 14:15 עד 15:45

Martina Löw, Technische Universität Berlin

סמינר מחלקתי

מיקום: 
חדר 4326, חברה
ד', 15/11/2017 - 14:15 עד 15:45

פיקי איש-שלום, האוניברסיטה העברית

פורום ירושלים לפילוסופיה פוליטית: Andrew Williams

תאריך: 
ד', 22/03/2017 - 16:30 עד 18:00

מיקום: 
חדר 4326, חברה

Andrew Williams, ICREA, Pompeu Fabra University

(Sponsored courtesy of the Ma x Kampelman Chair in Democr acy & Human Righ ts)