אירועי המחלקה

Job talk

ד', 06/12/2017 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

Job talk

ד', 13/12/2017 - 14:15 עד 15:45

מיקום: 
חדר 4326, חברה

פורום ירושלים לפילוסופיה פוליטית: George Sher

תאריך: 
ד', 14/06/2017 - 16:30 עד 18:00

מיקום: 
חדר 4326, חברה

George Sher, Rice