אופיר חדד

Ofir
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: אויב או אוהב? תהליך הבניית זהותם של משתפי פעולה והסדרי הטיפול בהם
מנחה: פרופ' מנחם הופנונג

Ofir Hadad is a PhD candidate of the Advanced Graduate-Research Program (Telem) of the Department of Political Science at the Hebrew University of Jerusalem. Ofir is also the first fellow of The American Friends of Yitzhak Rabin Fund and a graduate student of the third cohort of the Human Rights under Pressure joint interdisciplinary doctoral program with The Free University of Berlin.

Ofir holds an LL.B (magna cum laude) in Law and in Amirim – The Interdisciplinary Honors Program of Humanities, both at the Hebrew University of Jerusalem, and was certified as a lawyer in 2014. For his M.A studies (magna cum laude) Ofir joined the Advanced Research-Studies Program (Telem) of the Department of Political Science. Before starting his studies, Ofir served as an officer in the intelligence corps for seven years, discharged with the rank of Captain.

Following his fields of interest regarding national security and human rights, Ofir’s research aims to study the identity construction process of collaborators and the immigration arrangements towards them.

Ofir lives in Jerusalem with his wife Merav and his daughter Gefen.