דן מיודובניק

דן מיודובניק
פרופסור, המחלקות למדע המדינה ויחסים בינלאומיים
חדר 4320, חברה
שעת קבלה: בתיאום מראש
02-5883149

דן מיודובניק, ראש מכון לאונרד דייוויס ליחסים בינלאומיים, הוא מרצה בכיר במחלקות למדע המדינה ויחסים בינלאומיים, ועמית מחקר במכון המחקר ע"ש הרי טרומן לקידום השלום באוניברסיטת עברית ירושלים. מחקריו עוסקים בתהליכי קונפליקט ובמיוחד באלימות פוליטית על היבטיה השונים תוך דגש מיוחד בסכסוכים אתנו-פוליטיים ומלחמות אזרחים. מחקריו משלבים עבודת שטח, מחקר סטטיסטי, סימולציות מחשבים ועבודה עם מערכות מידע גיאוגרפיות.  פרטים נוספים עלמחקריו ופרסומיו אפשר למצוא באתר הבית שלו.