×

הודעת אזהרה

Missing Feeds plugin DateIcalIcalcreatorParser. Please contact your site administrator.

סגל אמריטוס

יעקב לנדאו

יעקב לנדאו

פרופסור אמריטוס, המחלקה למדע המדינה

מ.א.: האוניברסיטה העברית בירושלים, 1946. דוקטורט: המכון למדעי המזרח של אוניברסיטת לונדון, 1949. פרופסור למדע המדינה באוניברסיטה העברית, 1993-1958.