January 28, 2015 (Brown Bag Lunch)
TBA

    Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go Back...
אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

0
1
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

לוח אירועים

מרץ 2015

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
1352

עמוד הבית של המחלקה למדע המדינה

January 28, 2015 (Brown Bag Lunch)
TBA

    Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go Back...