19 March Prof. Eric Nelson (Department of Government, Harvard University): ‘The Royalist Revolution: Monarchy in American...
Dan Posner Ethnic Favoritism in Primary Education in Kenya   Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go Back...
26 במרץ – מירקו גראסיץ', האוניברסיטה העברית בירושלים יתפרסם בהמשך.
Yaron Ezrahi Imagined Democracies - Necessary Political Fictions   Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go...
לפרטים נוספים: http://politics.huji.ac.il/he/page/604  
30 באפריל – פולקה טרסמן, אוניברסיטת אופסלה (שוודיה) "כיצד לגזור את ה-IS מה-OUGHT"
אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

0
1
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

לוח אירועים

אפריל 2014

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
1336

עמוד הבית של המחלקה למדע המדינה

19 March Prof. Eric Nelson (Department of Government, Harvard University): ‘The Royalist Revolution: Monarchy in American...
Dan Posner Ethnic Favoritism in Primary Education in Kenya   Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go Back...
26 במרץ – מירקו גראסיץ', האוניברסיטה העברית בירושלים יתפרסם בהמשך.
Yaron Ezrahi Imagined Democracies - Necessary Political Fictions   Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go...
לפרטים נוספים: http://politics.huji.ac.il/he/page/604  
30 באפריל – פולקה טרסמן, אוניברסיטת אופסלה (שוודיה) "כיצד לגזור את ה-IS מה-OUGHT"