http://politics.huji.ac.il/Job   Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go...
אתר ארגון בוגרי האוניברסיטה העברית, ירושלים

בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה. בשנות ה-80 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. 

לאתר בוגרים

לאתר קשרי חוץ

0
1
6
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

לוח אירועים

יולי 2014

א' ב' ג' ד' ה' ו' ש'
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
1346

עמוד הבית של המחלקה למדע המדינה

http://politics.huji.ac.il/Job   Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go Back         Ignore alert     Go...