מגמה בתקשורת פוליטית

ראש המגמה בתקשורת פוליטית: פרופ' אלון פלד

 

התכנית תעסוק בתקשורת פוליטית, בפסיכולוגיה פוליטית ובדעת קהל. כמו כן, נתמקד באופנים בהם תחומים אלו פועלים ומתעצבים מחדש בעידן הדיגיטלי. אמצעי התקשורת בימינו מהווים גורם מרכזי המתווך בין אזרחים, מנהיגים ומוסדות פוליטיים. מטרת התכנית לספק מסגרת תיאורטית ומעשית להבנת קשרי הגומלין בין התקשורת והפוליטיקה, תוך התמקדות בהיבטים פסיכולוגיים של תקשורת ופוליטיקה, בתקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי, בהשפעת התקשורת על דעת קהל, בתהליכי שכנוע ושינוי עמדות ובהשתתפות פוליטית דיגיטלית. כל הנושאים ילמדו בפרספקטיבה השוואתית (בישראל ומחוצה לה).

לפרטים נוספים:

מנהלנית תלמידים, גב' נעה בן עוקבי דוא"ל: :noabenu@savion.huji.ac.il

תכנית הלימודים - (עמוד- 25 )