בוגר דו חוגי במדע המדינה ובחינוך בהדגש מנהיגות חברתית חינוכית

שנת הלימודים תשע"ט

מרצות/ים אחראיות/ים – פרופ' עדנה לומסקי-פדר, פרופ' שאול שנהב

מטרת הלימודים היא להציע לתלמידות/תלמידי התואר הראשון מסגרת מיוחדת ויוקרתית המיועדת לסטודנטיות הרואות עצמן פעילות חברתית בחברה האזרחית ובשדה החינוך. נקודת המוצא של המסלול היא שמנהיגות/ים חברתיות/ים הן בעלי ידע, חזון ופרספקטיבה רחבה בתחום פעילותן, קשובות לשינויים, בעלות יכולת להניע תהליכים ולהוביל מהלכים יצירתיים ואחראיים. כדי לענות להגדרה זו של מנהיגות, המסלול מאגד בתוכו עולמות תוכן מגוונים המעוגנים בשתי דיסציפלינות: מדע המדינה וחינוך.

בסיום הלימודים הסטודנטיות/ים יהיו זכאיות/ים לתואר ראשון במדע המדינה ובחינוך וכן לאישור בגיליון הציונים על לימודי הדגש בתכנית למנהיגות חברתית חינוכית.

 

עקרונות מנחים

הסטודנטיות/ים ילמדו בתואר דו חוגי מדע מדינה וחינוך – שני החוגים במתכונת דו חוגית.

 

לתכנית הלימודים ארבעה רכיבים:

  • קורסי חובה כלליים בכל אחד מן החוגים
  • קורסי חובה ייעודיים של התכנית
  • שעורי בחירה, ליבה וסמינר מתוך אשכולות ידע של התוכנית (2 אשכולות בכל אחד מהחוגים)
  • שעורי חובה פקולטטיים ואוניברסיטאיים (אבני פינה)

 

סיכום התכנית

פירוט

מדע המדינה

חינוך

קורסי חובה ייעודיים משותפים

16 נ"ז (8 בחינוך ו- 8 במדע המדינה)

קורסי חובה כלליים

20 נ"ז

28 נ"ז

שיעורי ליבה

6-10 נ"ז

 

שיעורי בחירה/הרחבה

10-16 נ"ז

24 נ"ז

סמינר

6-8 נ"ז

עבודת הסמינר תיכתב במסגרת אחד מקורסי הסמינר בחינוך

שיעורי אבני פינה

4 נ"ז

 

סה"כ

60 נ"ז

60 נ"ז

 

פרוט המסלול

פעילות משותפת וקורסים ייעודיים

  • במסגרת התכנית ילמדו שיעורים ייעודיים בהיקף של 14 נ"ז שיעסקו בהיבטים שונים של מנהיגות ויזמות בשדה החינוך ובחברה האזרחית.
  • בנוסף ישתתפו הסטודנטיות בפורום למנהיגות/ים חברתיות/ים-חינוכיות/ים שמטרותיו להפגישן עם פעילות/ים מהשדה וחוקרות/ים מהתחום וכן ליצור שיח משותף וקהילה לומדת.

 

ביה"ס לחינוך

קורסי חובה כלליים – סה"כ 28 נ"ז

 

שנה א': מבוא לפסיכולוגיה של החינוך (5 נ"ז); מבוא לסוציולוגיה של החינוך (3 נ"ז); קורס חובת בחירה בסוציולוגיה (2 נ"ז) מבוא לפילוסופיה של החינוך (3 נ"ז); קריאת טקסטים במחשבת החינוך (2 נ"ז); (השיעור במיומנויות אקדמיות יינתן במדע המדינה).

 

שנה ב': סטטיסטיקה לחינוך ב' (3 נ"ז); הכרת המעשה החינוכי (3 נ"ז); הכרת מערכת החינוך (2 נ"ז); סוגיות במחקר חינוכי (3 נ"ז); סוגיות במחקר ובמעשה החינוכי (2 "ז)

 

אשכולות ידע של לימודי ההדגש – לפי פירוט הרכב הקורסים בכל שנה במערכת הרישום

 

היבטים ארגוניים ופדגוגיים

כדי לקדם יוזמות חברתיות וחינוכיות ולהנהיג פרויקטים בשטח יש להכיר את ההקשר הארגוני בתוכו פועלים ולהיחשף לידע תיאורטי ומחקרי עדכני הקשור בניהול מערכות, פדגוגיות פורמליות ובלתי פורמליות ורשתות חברתיות.

 

היבטים חברתיים ותרבותיים

מנהיגות חברתיות-חינוכיות נדרשות לחשוב באופן חדשני וביקורתי על בסיס הכרות מעמיקה של החברה האזרחית על גווניה, הסתירות הפנימיות שבתוכה. וכל זאת מתוך מבט משווה על הנעשה בעולם והכרת הדינמיקה שבין תהליכים גלובליים למקומיים.

 

לימודי תעודת הוראה באזרחות

מילוי תפקידים משמעותיים בשדה החינוך בישראל מחייב גם הכרות 'מלמטה' עם מערכת החינוך. לפיכך, המשתתפות/ים בתכנית יוכלו להרשם לתכנית מקוצרת וייעודית לקבלת תעודת הוראה באזרחות, במחלקה ללימודי הוראה בביה"ס לחינוך. היקף התכנית 36 נ"ז וניתן להירשם אליה החל מסמסטר ב' בשנה השניה ללימודים, ולסיים אותה תוך ארבעה סמסטרים.  

 

מדע המדינה

קורסי חובה כלליים – סה"כ 20 נ"ז

 

שנה א': מבוא למדע המדינה (4 נ"ז); מבוא למדע המדינה – תרגיל וכתיבה מדעית (2 נ"ז); פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים (2 נ"ז); משטר מדינת ישראל (2 נ"ז); יסודות המחשבה המדינית א' (2 נ"ז).

 

שנה ב': מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו (4 נ"ז); מחשבה מדינית מודרנית (2 נ"ז); יסודות המנהל הציבורי (2 נ"ז); (סטטיסטיקה ושיטות מחקר ילמדו בחינוך).

 

קורסים ייעודיים: מנהיגות מחוללת שינוי (2 נ"ז), סדנה במנהיגות חינוכית חברתית – משותפת לכל המחזורים (1 נ"ז בשנה ב' + 1 נ"ז בשנה ג'). שנה א' השתתפות חובה ללא נ"ז.

 

אשכולות ידע של לימודי ההדגש – לפי פירוט הרכב הקורסים בכל שנה במערכת הרישום.

 

היבטים מוסדיים והתנהגותיים במנהיגות

מנהיגות חברתית דורשת יכולת לחשוב באופן עצמאי ויצירתי על השיטה הפוליטית ואתגריה, על כלכלת השוק וכשליה, על הדרך שבה עובדים מוסדות וארגונים, ואל גורמים שמשפיעים על עמדות והתנהגות הציבור.

 

היבטים ערכיים ועיוניים במנהיגות

הובלת תהליכים חברתיים מעוגנת בהשקפת עולם רחבה ומצריכה הבנה מעמיקה של ערכים, עקרונות, תיאוריות ואידיאולוגיות, המנחים את עולם המעשה החברתי והפוליטי.
 

 

  • יש לבחור לפחות קורס ליבה אחד ושעור בחירה אחד בכל אחד מהאשכולות – לפי פירוט שיופיע כל שנה במערכת הרישום.
  • במהלך התואר חייבות/ים הסטודנטיות/ים ללמוד קורס/ים בשפה האנגלית בהיקף של 2 נ"ז לפחות מתוך לימודי הבחירה/ליבה במחלקה למדע המדינה.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' עדנה לומסקי-פדר ו/או לפרופ' שאול שנהב.

רכזת התוכנית: נטלי דהרי nataly.dahary@mail.huji.ac.il