בוגר דו חוגי במדע המדינה ובחינוך בהדגש מנהיגות חברתית חינוכית

שנת הלימודים תש"ף

מרצות/ים אחראיות/ים – פרופ' עדנה לומסקי-פדר, פרופ' שאול שנהב

מטרת הלימודים היא להציע לתלמידי התואר הראשון מסגרת מיוחדת ויוקרתית המיועדת לסטודנטים הרואים עצמם פעילים חברתית בחברה האזרחית ובשדה החינוך. נקודת המוצא של המסלול היא שמנהיגים חברתיים הם בעלי ידע, חזון ופרספקטיבה רחבה בתחום פעילותם, קשובים לשינויים, בעלי יכולת להניע תהליכים ולהוביל מהלכים יצירתיים ואחראיים. כדי לענות להגדרה זו של מנהיגות, המסלול מאגד בתוכו עולמות תוכן מגוונים המעוגנים בשתי דיסציפלינות: מדע המדינה וחינוך.

 

בסיום הלימודים הסטודנטים יהיו זכאים לתואר ראשון במדע המדינה ובחינוך וכן לאישור בגיליון הציונים על לימודי הדגש בתכנית למנהיגות חברתית חינוכית.

 

עקרונות מנחים

הסטודנטים ילמדו בתואר דו חוגי מדע מדינה וחינוך – שני החוגים במתכונת דו חוגית.

 

לתכנית הלימודים ארבעה רכיבים:

  • קורסי חובה כלליים בכל אחד מן החוגים
  • קורסי חובה ייעודיים של התכנית
  • שעורי בחירה, ליבה וסמינר
  • שעורי חובה פקולטטיים ואוניברסיטאיים (אבני פינה)

 

סיכום התכנית

פירוט

מדע המדינה

חינוך

קורסי חובה ייעודיים משותפים

14 נ"ז ( 8בחינוך ו- 6 במדע המדינה)

קורסי חובה

24 נ"ז

26 נ"ז

שיעורי ליבה

6-10 נ"ז

 

שיעורי בחירה/הרחבה

10-14 נ"ז

26 נ"ז

סמינר

6-8 נ"ז

עבודת הסמינר תיכתב במסגרת אחד מקורסי הסמינר בחינוך

שיעורי אבני פינה

4 נ"ז

 

סה"כ

60 נ"ז

60 נ"ז

 

 

 

פרוט המסלול

 

פעילות משותפת וקורסים ייעודיים

  • במסגרת התכנית ילמדו שיעורים ייעודיים בהיקף של 10 נ"ז שיעסקו בהיבטים שונים של מנהיגות ויזמות בשדה החינוך ובחברה האזרחית.
  • בנוסף ישתתפו הסטודנטים בפורום למנהיגים חברתיים-חינוכיים שמטרותיו להפגישם עם פעילים מהשדה וחוקרים מהתחום וכן ליצור שיח משותף וקהילה לומדת.

 

ביה"ס לחינוך

קורסי חובה כלליים – סה"כ 26 נ"ז

 

שנה א': מבוא לפסיכולוגיה של החינוך (2.5 נ"ז); תאוריות למידה (2.5) ; מבוא לסוציולוגיה של החינוך (3 נ"ז); קורס חובת בחירה בסוציולוגיה (2 נ"ז) מבוא לפילוסופיה של החינוך (3 נ"ז); קריאת טקסטים במחשבת החינוך (2 נ"ז); (השיעור במיומנויות אקדמיות יינתן במדע המדינה).

 

שנה ב': סטטיסטיקה לחינוך (3 נ"ז); הכרת המעשה החינוכי (3 נ"ז); הכרת מערכת החינוך (2 נ"ז); סוגיות במחקר חינוכי (3 נ"ז)

 

קורסים יעודיים: מכורסת השר ועד הכסא בכיתה: פוליטיקה, יוזמה ומעשה בשדה החינוך (2 נ"ז), חינוך רב תרבותי (2 נ"ז); תאוריות ותהליכים ארגוניים וישומיהם בחינוך (4 נ"ז).

 

  • במהלך התואר חייבים הסטודנטים ללמוד קורס בשפה האנגלית בהיקף של 2 נ"ז לפחות מתוך לימודי הבחירה בחוג לחינוך.

 

לימודי תעודת הוראה באזרחות

מילוי תפקידים משמעותיים בשדה החינוך בישראל מחייב גם הכרות 'מלמטה' עם מערכת החינוך. לפיכך, המשתתפים בתכנית יוכלו להרשם לתכנית מקוצרת וייעודית לקבלת תעודת הוראה באזרחות, במחלקה ללימודי הוראה בביה"ס לחינוך. היקף התכנית 36 נ"ז וניתן להירשם אליה החל מסמסטר ב' בשנה השניה ללימודים, ולסיים אותה תוך ארבעה סמסטרים.  

 

מדע המדינה

 

קורסי חובה – סה"כ 24 נ"ז

שנה א': מבוא למדע המדינה (4 נ"ז); מבוא למדע המדינה – תרגיל וכתיבה מדעית (2 נ"ז); פוליטיקה השוואתית: מוסדות ותהליכים (2 נ"ז); משטר מדינת ישראל (2 נ"ז); יסודות המחשבה המדינית א' (2 נ"ז).

 

שנה ב': מבוא היסטורי לפוליטיקה בת זמננו (4 נ"ז); מחשבה מדינית מודרנית (2 נ"ז); יסודות המנהל הציבורי (2 נ"ז); (סטטיסטיקה ושיטות מחקר ילמדו בחינוך).

 

שנה ג' (חובה להדגש בלבד): ארגונים ציבוריים: תיאוריה ומעשה (4 נ"ז).

 

קורסים ייעודיים: מבוא למנהיגות (2 נ"ז), מנהיגות מחוללת שינוי (2 נ"ז), סדנה במנהיגות חינוכית חברתית – משותפת לכל המחזורים (1 נ"ז בשנה ב' + 1 נ"ז בשנה ג'). שנה א' השתתפות חובה ללא נ"ז.

 

  • במהלך התואר חייבים הסטודנטים ללמוד קורס/ים בשפה האנגלית בהיקף של 2 נ"ז לפחות מתוך לימודי הבחירה/ליבה במחלקה למדע המדינה.

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' עדנה לומסקי-פדר ו/או לפרופ' שאול שנהב.