הרשמה לתואר מוסמך

מועדי הרשמה

ההרשמה תחל בתאריך 17.1.2021 ותסתיים למסלולים המחקריים בתאריך 18.5.2021 ולמסלול הלא מחקרי בתאריך 30.6.2021 למסלול הלא מחקרי תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי.

תנאי קבלה

למסלול המחקרי: לבעלות/י תואר בוגר במדע המדינה בציון 87 לפחות או בציון 87 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 85 לפחות בקורסי ההשלמה. המתאימות/ים יזומנו לראיון.  
למסלול הלא מחקרי: תואר בוגר במדע המדינה בציון 80 לפחות או בציון של 80 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה. למקדימות/ים להירשם תתכן אפשרות למבחני פטור בחלק מקורסי ההשלמה.

תהליך ההרשמה למוסמך

כדי להירשם בהצלחה ללימודי המוסמך יש לבצע את שתי הפעולות הבאות:

1. להירשם ולשלם בהרשמה מקוונת דרך אתר האוניברסיטה.

2. למלא את טופס הרשמה פנימי ולשלחו בצירוף כל המסמכים הנדרשים לגב' סיון בכר בפקולטה למדעי החברה.

פרטים נוספים

רכזת הרשמה למוסמך במחלקה למדע המדינה: גב' נעה בן עוקבי: noabenu@savion.huji.ac.il

רכזת הרשמה למוסמך בפקולטה למדעי החברה: גב' סיון בכר: sivanbach@savion.huji.ac.il

יועץ תואר מוסמך: פרופ' אפרים פודוקסיק

ראש המגמה בדמוקרטיה ופוליטיקה בישראל: ד"ר ואא'ל אבו עקסה

ראש המגמה ביחסים בינלאומיים: פרופ' דני מיודובניק

ראש המגמה במחשבה פוליטית: ד"ר יפתח אלעזר

ראש המגמה בתקשורת פוליטית: ד"ר מיטל בלמס

ראש המגמה במשפט, ממשל וחברה: פרופ' דן אבנון

 ראש התוכנית ללימודים מתקדמים: פרופ' אורן ברק