הרשמה לתואר מוסמך

מועדי הרשמה:

ההרשמה תחל בתאריך 20.1.19 ותסתיים למסלולים המחקריים בתאריך 15.5.19 ולמסלול הלא מחקרי בתאריך 30.6.19 למסלול הלא מחקרי תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי.

תנאי קבלה:

למסלול המחקרי: לבעלות/י תואר בוגר במדע המדינה בציון 87 לפחות או בציון 87 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 85 לפחות בקורסי ההשלמה. המתאימות/ים יזומנו לראיון.  
למסלול הלא מחקרי: תואר בוגר במדע המדינה בציון 80 לפחות או בציון של 80 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה. למקדימות/ים להירשם תתכן אפשרות למבחני פטור בחלק מקורסי ההשלמה.

תהליך ההרשמה למוסמך:

כדי להירשם בהצלחה ללימודי המוסמך יש לבצע את שתי הפעולות הבאות:

1. להירשם ולשלם בהרשמה מקוונת דרך אתר האוניברסיטה.

2. למלא את טופס הרשמה פנימי ולשלחו בצירוף כל המסמכים הנדרשים לגב' נטע לוי בפקולטה למדעי החברה.

פרטים נוספים:

רכזת הרשמה למוסמך במחלקה למדע המדינה: גב' מורן מזרחי-אברהם: moranav@savion.huji.ac.il

רכזת הרשמה למוסמך בפקולטה למדעי החברה: גב' נטע לוי:  netalevi@savion.huji.ac.il

יועץ תואר מוסמך: ד"ר אפרים פודוקסיק 

ראש המגמה בדמוקרטיה ופוליטיקה בישראל: ד"ר ואא'ל אבו עקסה

ראש המגמה ביחסים בינלאומיים: פרופ' דניאל שוורץ

ראש המגמה במחשבה פוליטית: ד"ר יפתח אלעזר

ראש המגמה בתקשורת פוליטית: ד"ר מיטל בלמס

 ראש התוכנית ללימודים מתקדמים: פרופ' אורית קדר