לימודי הדגש בתיאוריה פוליטית: ערכים ואידיאולוגיות

שנת הלימודים תש"ף

מרצה אחראית: ד"ר ניקול הוכנר

תכנית הלימודים של ההדגש מפגישה את הסטודנטים עם תחום התיאוריה הפוליטית, שמחבר תחומי ידע שונים ומציע כלי ניתוח ייחודיים לחקר המציאות הפוליטית והחברתית. התיאוריה הפוליטית מניחה שבחינה של שאלות יסוד ערכיות ומושגיות על טבע האדם, החברה והחיים הפוליטיים הנם תנאי להבנה מעמיקה של המדינה והחברה האזרחית.  הסטודנטים בהדגש יוזמנו להכיר יצירות מופת פילוסופיות שעיצבו את המחשבה על הפוליטי מאפלטון ומקיאוולי עד רולס ופוקו; לבחון לעומק מושגים וערכים כמו צדק, חירות, דמוקרטיה, סמכות, ריבונות או פטריוטיות; לחשוב באופן ביקורתי על תופעות המעסיקות את אזרחי המאה העשרים ואחת, כמו אלימות, עוני או קיימות; ולהכיר אידיאולוגיות פוליטיות כגון ליברליזם, סוציאליזם, שמרנות, אנרכיזם ופמיניזם. יתרה מזו, הלימודים בהדגש הם הזדמנות לרכוש כלים תיאורטיים ומתודולוגיים המסייעים להתמודד בדרכים מעמיקות ויצירתיות עם בעיות בתחום הפוליטיקה, המדיניות הציבורית והחיים האזרחיים.

המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית מתפארת במסורת ארוכת שנים של עיסוק בתיאוריה פוליטית ובחוקרים רבים בחזית המחקר בשדה של תיאוריה פוליטית, בפרט בהיסטוריה אינטלקטואלית של רעיונות פוליטיים, בפילוסופיה פוליטית אנליטית ובחקר אידיאולוגיות פוליטיות. זוהי החממה הגדולה ביותר להוראה וחקר תיאוריה פוליטית במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.

 

מטרת ההדגש

לימודי ההדגש נועדו להכשיר סטודנטיות וסטודנטים שרוצים להתמחות בתיאוריה פוליטית. ההדגש בתיאוריה פוליטית מעניק כלים וידע למי שמעוניינים לחקור את ההבניה המושגית של הפוליטי, את ערכי היסוד של חברות אנושיות, ואת הרעיונות המכוננים של קהילות פוליטיות. לימוד ההדגש מניח שהבנת הדילמות הפילוסופיות של העבר, ההווה והעתיד מזינות את המציאות החברתית והפוליטית כאן ועכשיו.

 

תכנית הלימודים

סטודנטיות וסטודנטים בהדגש בתיאוריה פוליטית יהיו מחויבים ב-18 נ"ז במסגרת לימודי ההדגש (מתוך 60 נ"ז בחוג במסלול הדו-חוגי). לסטודנטיות/ים יינתן ייעוץ אישי מתמשך במהלך שנות התואר, וכמו כן יוצעו להם סדנאות, סיורים, ואירועים ייעודיים. בשנה השלישית תינתן אפשרות לכתוב עבודה סמינריונית בהדרכה אישית של חבר/ת סגל של ההדגש כפרויקט סיום אישי.

פירוט החובות הנדרשות כדי לעמוד בדרישות ההדגש:

- קורס חובה ייעודי של ההדגש בהיקף של 2 נ"ז : ״רעיונות פוליטיים בהקשר אקטואלי״ (שנה ב׳)

- 4 נ"ז מבין מגוון קורסי הליבה של ההדגש: קורסי הליבה יכללו לסירוגין קורסים במחשבה מדינית יהודית וערבית, פילוסופיה פוליטית עכשווית, מחשבה מדינית מרומא עד לראשית העת החדשה, וקורסים תמטיים רחבים כולל בהמשך ומדי פעם ״סדנת מחקר וכתיבה בתיאוריה פוליטית״

- 4 נ"ז לפחות מקורסי בחירה בתחום ההדגש

- סמינר מבין מגוון הסמינרים המוצעים במסגרת ההדגש (4 נ"ז לקורס + 4 נ"ז לעבודה).

 

תנאי קבלה והגשת מועמדות

לימודי ההדגש פתוחים לכל הסטודנטיות והסטודנטים במחלקה למדע המדינה שיסיימו את לימודי שנה א' לתואר הבוגר ועומדים בתנאי המעבר לשנה ב' בחוג. תלמידים המעוניינים להצטרף להדגש יגישו בקשה בתום לימודי שנה א', עד לתאריך 1.9.2019 לדוא"לpolitical@savion.huji.ac.il . הסטודנטיות והסטודנטים שיתקלו להדגש מחויבים בראיון אישי וייעוץ אישי לפני תחילת הלימודים אצל ראשת ההדגש, יש לקבוע ישירות מול ד"ר ניקול הוכנר בדוא"ל nicole.hochner@mail.huji.ac.il.

לסיכום לימודי ההדגש מהווים לפחות 18 נ"ז מכלל התואר (כולל כתיבת עבודת סמינר)

 

קורסי חובה כלליים*

24 נ"ז

קורסי ליבה בהדגש**

4 נ"ז

קורסים ייעודיים

2 נ"ז

קורסי בחירה בהדגש

4 נ"ז

כתיבת סמינר במסגרת ההדגש

8 נ"ז

קורסי אבני פינה

4 נ"ז

קורסי בחירה וליבה כלליים

14 נ"ז

סה"כ

60 נ"ז

 

 

 *תלמידות ההדגש עשויות להיות פטורות מקורסי שיטות מחקר וסטטיסטיקה וכתיבה מדעית אם הקורסים נלמדים בחוגם השני. תלמידות שיהיו פטורות מקורסים אלו ישלימו את נקודות הזכות החסרות מבין קורסי הבחירה והליבה של המחלקה למדע המדינה.

** קורסי ליבה המשויכים להדגש מתוך קורסי הליבה המוצעים על ידי חברות/י הסגל של המחלקה למדע המדינה. היצע הקורסים עשוי להשתנות מעת לעת.