מגמה בדמוקרטיה ופוליטיקה בישראל

שנת הלימודים תשפ"א

ראש המגמה: ד"ר ואא'ל אבו עקסה

הרציונל המרכזי של המגמה נשען על השילוב בין הייחודיות של המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית הממוקמת בסמוך למוקדי הממשל והפוליטיקה בישראל, תחומי המחקר הרלבנטיים, הן במשור התיאורטי והן במשור יישומי, של הרבה מחברות/חברי המחלקה, והביקוש הקיים בקרב תלמידות ותלמידים שנרשמו ללימודים במחלקה ללמוד ולהבין באופן מעמיק ומעשי את המאפיינים, הדינאמיקות והתהליכים של הפוליטיקה והדמוקרטיה הישראלית. בהתאם, הלימודים במגמה יבחנו
סוגיות הנוגעות לדמוקרטיה ולפוליטיקה, בישראל ובכלל, מנקודות מבט אמפירית, תיאורטית ונורמטיבית. המטרה העיקרית היא להקנות ידע והבנה מובחנים וגם משולבים של שני היבטים אלו. מומחיותם של רבות/ים מסגל מחלקה במכלול ההיבטים של הדמוקרטיה והפוליטיקה בישראל מבטיחה תכנית מגוונת ויחודית ברמה גבוהה. השילוב בין דמוקרטיה ופוליטיקה בישראל מיועד להקנות הבנה עמוקה של מהות הדמוקרטיה ויכולת לבחון את נקודות החוזק והחולשה של יישומה במקרה הישראלי.

קהל היעד

  • בוגרות/בוגרי מדע המדינה בעלות עניין בתחומי הדמוקרטיה והפוליטיקה בכלל, ובמדינת ישראל בפרט.
  • בוגרות/בוגרי תואר ראשון במדעי החברה והרוח אשר עומדות בדרישות הקבלה למוסמך של המחלקה למדע המדינה (למועמדות/ים אלו ייקבעו קורסי השלמה).
  • נשות/אנשי חינוך, תקשורת, פעילות/ים חברתיות/ים, נשות/אנשי ציבור והמגזר העסקי המעוניינות/ים להעמיק ידע בנושאי דמוקרטיה, פוליטיקה וחברה.
  • עובדות/עובדי השירות הציבורי.

מבנה הלימודים

תכנית הלימודים מורכבת משלושה סוגי קורסים:

  •  קורסי ליבה שנבנו לצורך המגמה המיועדים להקנות הבנה כוללת של התיאוריות והתהליכים הפוליטיים בחברות דמוקרטיות.
  • קורסי החובה של התואר השני במדע המדינה בהתאם למסלול בו נמצאת תלמידת המגמה (מחקרי או לא מחקרי).
  • קורסי בחירה ייחודיים למגמה וקורסי בחירה ממגוון קורסי המחלקה למדע המדינה.

בנוסף ישתתפו תלמידות/תלמידי המגמה בפעילויות שיעשירו את ניסיונן ויעמיקו את הידע שלהן בתחומי הלימוד.

תוכנית הלימודים

התכנית מתוכננת ל- 4 סמסטרים, לא כולל קורסי השלמה לחייבות/ים בכך. קורסי ההשלמה יינתנו במהלך שנת הלימודים הראשונה (החל משנת הלימודים תשע"ו קיימת אפשרות לבחינת פטור כחלק מקורסי ההשלמה. פרטים מלאים ניתן לקבל במזכירות המחלקה)

קורסי ליבה במגמה

סוגיות בתיאוריה דמוקרטית - 2 נ"ז

סוגיות בדמוקרטיה הישראלית - 2 נ"ז

בתי מחוקקים במדינות דמוקרטיות: הכנסת במבט השוואתי - 4 נ"ז

מנהיגי ישראל: אידיאולוגיה, פרקטיקה וביוגרפיה - 2 נ"ז

קורסי חובה כלליים

מסלול לא מחקרי:

מדע המדינה – מצב הדיסציפלינה - 4 נ"ז    

אוריינות מחקרית למתקדמים - 2 נ"ז

מסלול מחקרי:

מתודולוגיה של מחקר פוליטי - 5 נ"ז

גישות ותיאוריות במדע המדינה - 4 נ"ז   

קורס אחד לפחות מתכנית תל"ם - 4 נ"ז                 

קורסי בחירה

מבחר קורסי בחירה וסמינרים, ניתן לבחור מתוך רשימת הקורסים שתופיע בשנתון במסלול המגמה כל שנה.

סה"כ במסלול הלא מחקרי ובמסלול המחקרי 36 נ"ז.

לתנאי קבלה, מועדי הרשמה, הליך ההרשמה ורשימת יועצות/ים