מגמה ביחסים בינלאומיים

ראש המגמה ביחסים בינלאומיים: דני מיודובניק

 

המגמה מאפשרת התמחות בסוגיות העוסקות בממשק שבין הזירה המדינתית והבינלאומית. המגמה מבוססת על הקרבה הדיסציפלינארית שבין המחלקות למדע המדינה וליחסים בינלאומיים ומאפשרת לתלמידים במדע המדינה לחזק את היכרותם עם תיאוריות ומתודות מתחום היחסים הבינלאומיים. במסגרת הלימודים ישלבו התלמידים קורסי יסוד, סמינרים וקורסי בחירה מהמחלקה ליחסים בינלאומיים. המגמה מתאימה לתלמידים במסלול המחקרי ובמסלול הלא מחקרי.

לפרטים נוספים:

מנהלנית תלמידים, גב' נעה בן עוקבי, דוא"ל: noabenu@savion.huji.ac.il