מגמה במחשבה פוליטית

ראש המגמה: ד"ר יפתח אלעזר

 

המגמה במחשבה פוליטית נועדה לתלמידים לתואר מוסמך ולתלמידי התוכנית ללימודי מחקר במדע המדינה (תל"ם) המבקשים להתמחות בפילוסופיה פוליטית, בהיסטוריה של רעיונות פוליטיים ובחקר אידיאולוגיות פוליטיות.

המגמה שואבת את כוחה מן העובדה שסגל המחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית כולל את הקבוצה הגדולה בארץ של חוקרים בעלי מוניטין בינלאומיים במחשבה פוליטית.

תוכנית הלימודים של המגמה מפגישה את התלמידים עם טקסטים שעיצבו את המחשבה על פוליטיקה מאפלטון ומקיאוולי עד רולס ופוקו; היא מקנה להם הזדמנות לבחון לעומק מושגים וערכים כמו שוויון, צדק, חירות, דמוקרטיה, ריבונות ופטריוטיות; היא מאפשרת להם לחקור אידיאולוגיות פוליטיות כגון ליברליזם, סוציאליזם, שמרנות, אנרכיזם ופמיניזם; והיא מציעה כלים תיאורטיים המסייעים לנתח ולפתור בעיות בתחום המדיניות הציבורית והחיים האזרחיים.

 

מטרות המגמה

 • מצד אחד, המגמה מעניקה לתלמידים השואפים לקריירה מחקרית את מיטב ההכשרה במחשבה פוליטית. היא מכוונת להוציא מתוכה חוקרים שיובילו את התחום בישראל ובעולם.
 • מצד שני, המגמה מעניקה בסיס ידע וכישורים לנושאי תפקידים בשירות הציבורי, לאנשי חינוך, לפעילים בחברה האזרחית, למשפטנים, לעיתונאים ולמובילי דעה בתחומים שונים של החיים האינטלקטואליים והציבוריים. היא נועדה לצייד אותם בכלים לניתוח מעמיק וביקורתי של המציאות ולהכשירם לעשייה לטובת החברה.

 

ייחוד המגמה

 • קורס יסוד וסדנת מחקר. תלמידי שנה א׳ ילמדו יחדיו שני קורסי חובה: ״סוגיות יסוד במחשבה פוליטית״ (4 נ״ז) ו״סדנת מחקר במחשבה פוליטית״ (2 נ״ז), במסגרתם יתוודעו ליסודות הדיסציפלינה ולסוגיות המצויות בחזית המחקר העכשווי, ירכשו כלים למחקר במחשבה פוליטית, ויפגשו חוקרים מובילים במחשבה פוליטית מחו״ל ומהארץ.
 • קורסי חובת בחירה (ליבה). התלמידים ילמדו לפחות 4 נ״ז מתוך רשימה מצומצמת של קורסי חובת בחירה (ליבה) המדגישים סוגיות מרכזיות במחשבה פוליטית.
 • עבודת מחקר במחשבה פוליטית. תלמידי המגמה במסלול המחקרי ובתל"ם יכתבו את עבודת הגמר שלהם בנושאים המצויים בתחום המחשבה הפוליטית. תלמידי המסלול הלא-מחקרי יכתבו לפחות אחת משתי עבודות הסמינר בנושאים המצויים בתחום המחשבה הפוליטית.
 • בניית תוכנית לימודים קוהרנטית בייעוץ אישי. תלמידי המגמה ייהנו מייעוץ אישי ומהכוונה של מורי המגמה בבניית תוכנית לימודים קוהרנטית שתתאים לתחומי העניין שלהם. התוכנית תכלול גוף ידע במחשבה פוליטית בהיקף שלא יפחת מ-12 נ״ז.
 • השתייכות לקהילה. התלמידים ייהנו מחוויה של השתייכות למסגרת קהילתית של חברי סגל ותלמידים העוסקים במחשבה פוליטית.

 

קהל היעד

 • בוגרי המחלקה למדע המדינה העומדים בתנאי הקבלה למסלול המחקרי או למסלול הלא-מחקרי במחלקה
 • בוגרי פכ״מ, החוג לפילוסופיה, החוג להיסטוריה ומחלקות אחרות במדעי החברה והרוח העומדים בתנאי הקבלה למסלול המחקרי או למסלול הלא-מחקרי במדע המדינה וכן בדרישות ללימודי השלמה
 • נושאי תפקידים בשירות הציבורי, אנשי חינוך, פעילים בחברה האזרחית, משפטנים, עיתונאים ומובילי דעה בתחומים שונים של החיים האינטלקטואליים והציבוריים, המעוניינים להעמיק את ידיעותיהם בתחום המחשבה הפוליטית, והם בעלי תואר ראשון העומדים בתנאי הקבלה למסלול המחקרי או למסלול הלא-מחקרי במדע המדינה

 

מבנה הלימודים

נוסף על עבודות גמר / סמינר, תוכנית הלימודים מורכבת מחמישה סוגי קורסים:

 • קורסי חובה במחשבה פוליטית
 • קורסי חובת בחירה (ליבה) במחשבה פוליטית
 • קורסי בחירה במחשבה פוליטית
 • קורסי חובה במדע המדינה בהתאם למסלול בו נמצא/ת כל תלמיד/ה – מחקרי, תל״ם, לא-מחקרי
 • קורסי בחירה ממגוון הקורסים של המחלקה למדע המדינה

 

תוכנית לימודים

המגמה מאפשרת לתלמידים למוסמך להרכיב תוכנית לימודים אישית בייעוץ ובהכוונה של חברי הסגל.

ככלל, תוכנית הלימודים של כל תלמיד/ה תכלול גוף ידע במחשבה פוליטית בהיקף שלא יפחת מ-12 נ״ז. גוף הידע יכלול את קורסי החובה של המגמה בסך 6 נ״ז, קורס או קורסי חובת בחירה בסך שלא יפחת מ-4 נ״ז, וקורסי בחירה במחשבה פוליטית, לפי הצורך והעניין, להשלמת מכסת הנקודות.

חריגים מכלל זה הם תלמידי תל״ם, אשר, בשל עומס הלימודים בתל"ם, ירכיבו תוכנית אישית בהתייעצות ויהיו פטורים מהדרישה להירשם לסך מינימלי של קורסי חובת בחירה. תלמידי תל"ם שיצטרפו למגמה יישאו בכל דרישות תל"ם.

באישור ראש המגמה, תלמידים שירכיבו את תוכנית הלימודים לפי כלליה, יוכלו להצטרף אליה גם במהלך לימודי התואר השני.

 

התוכנית מתוכננת לארבעה סמסטרים, לא כולל קורסי השלמה לחייבים בכך. יועץ המ״א וראש המגמה יקבעו לכל תלמיד/ה את תוכנית לימודי ההשלמה. קורסי ההשלמה יינתנו במהלך שנת הלימודים הראשונה.

המסלול המחקרי ותל"ם: קורסים בהיקף של 32 נ"ז (ברמת המוסמך), עבודה סמינריונית בהיקף של 4 נ"ז ועבודת גמר.

המסלול הלא-מחקרי: קורסים בהיקף של 28 נ"ז (ברמת המוסמך), שתי עבודות סמינריוניות בהיקף כולל של 8 נ"ז, ללא עבודת גמר.

סה"כ בכל אחד משני המסלולים: 36 נ"ז.

 

הלימודים במגמה כוללים את המרכיבים הבאים:

 

קורסי חובה של המגמה

סוגיות יסוד במחשבה פוליטית – 4 נ״ז (שנה א׳)

סדנת מחקר במחשבה פוליטית – 2 נ״ז (שנה א׳)

 

קורסי חובת בחירה (ליבה) של המגמה

תלמידי המסלול המחקרי והמסלול הלא-מחקרי ילמדו במהלך התואר לפחות 4 נ״ז מבין הקורסים הבאים (רשימת קורסי חובת הבחירה תתעדכן מעת לעת):

          מחשבה מדינית: קורס יסוד לתלמידי מחקר – 4 נ״ז

          עלייתן ונפילתן של האידיאולוגיות המודרניות – 4 נ״ז

          מושג הפטריוטיות במחשבה המדינית – 4 נ״ז

          כסף, עוני ומלחמה: שאלות של מצפון – 2 נ״ז

          קפיטליזם ומוסר – 4 נ״ז

          מחשבה פוליטית ערבית – 4 נ״ז

 

קורסי בחירה

תוכנית הלימודים של כל תלמיד/ה תכלול קורסי בחירה בתחום ומחוץ לתחום, לפי ייעוץ אישי, להשלמת מכסת נקודות הזכות הנדרשת לתואר ולהשלמת מכסת 12 נ״ז במחשבה פוליטית.

 

קורסי חובה מחלקתיים

מסלול מחקרי:

מתודולוגיה של מחקר פוליטי – 5 נ"ז

גישות ותיאוריות במדע המדינה  - 4 נ"ז

קורס אחד מתוכנית תל"ם – 4 נ"ז

 

מסלול לא-מחקרי:

מדע המדינהמצב הדיסציפלינה – 4 נ"ז

אוריינות מחקרית למתקדמים - 2 נ"ז

 

תל"ם:

          סדנת תל"ם – 2 נ"ז

          גישות ותיאוריות במדע המדינה – 4 נ"ז

          מתודולוגיה של מחקר פוליטי – 5 נ"ז

קורסי יסוד – 14 נ״ז

         

עבודת גמר ועבודות סמינר

מסלול מחקרי ותל"ם:

          עבודת גמר

          עבודת סמינר – 4 נ"ז

         

מסלול לא-מחקרי :

שתי עבודות סמינר – 8 נ"ז

 

תלמידי המגמה במסלול המחקרי ובתל"ם יכתבו את עבודת הגמר בנושאים המצויים בתחום המחשבה הפוליטית, בקורסים של מרצי המחלקה למדע המדינה  המוגדרים בשנתון שו"ס, סמינר מ"א, סדנה או במסגרת קורס קריאה מודרכת. תלמידי המסלול הלא-מחקרי יכתבו לפחות אחת משתי עבודות הסמינר בנושאים מתחום המחשבה הפוליטית, בקורסים של מרצי המחלקה למדע המדינה המוגדרים בשנתון שו"ס, סמינר מ"א, סדנה או במסגרת קורס קריאה מודרכת. חריגות מכלל זה תהיינה מותנות באישור ראש המגמה.