מגמה בתקשורת פוליטית

ראש המגמה: פרופ' יפעת מעוז

המגמה בתקשורת פוליטית היא תכנית עילית המכוונת למשוך את תלמידות/תלמידי המוסמך הטובות ביותר בתחומים אלה שיהפכו לעתודה המחקרית והמקצועית שתוביל את התחום בישראל.
התכנית תצייד תלמידות/תלמידים בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים משני התחומים, הפוליטיקה והתקשורת, שיאפשרו להן לגבש הבנה עמוקה וזווית ראייה רחבה מהרגיל על הקשר וההשפעות ההדדיות שבין הפוליטיקה לתקשורת. בבסיסה הרעיוני של התכנית ההנחה שלא ניתן להבין את הקשר בין הפוליטיקה לתקשורת ללא הבנה מעמיקה של שני התחומים.

התכנית תעסוק בתקשורת פוליטית, בפסיכולוגיה פוליטית ובדעת קהל, באופנים בהם תחומים אלו פועלים ומתעצבים מחדש בעידן הדיגיטלי תוך בחינה שיטתית של היבטים פסיכולוגיים ופוליטיים של מדיה חדשים. אמצעי התקשורת בימינו מהווים גורם מרכזי המתווך בין אזרחים, מנהיגים ומוסדות פוליטיים. מטרת התכנית לספק מסגרת תיאורטית ומעשית להבנת קשרי הגומלין בין התקשורת והפוליטיקה, תוך התמקדות בהיבטים פסיכולוגיים של תקשורת ופוליטיקה, בתקשורת פוליטית בעידן הדיגיטלי, בדעת קהל והשפעת התקשורת על דעת קהל, בתהליכי שכנוע ושינוי עמדות, בפסיכולוגיה חברתית ופוליטית בתקשורת, ובהשתתפות פוליטית דיגיטלית, הן בישראל והן בפרספקטיבה השוואתית.

ביחד עם נושאים קלאסיים בתקשורת פוליטית ובפסיכולוגיה פוליטית כגון פרסונליזציה תקשורתית של מנהיגים, צריכת תקשורת ושינוי עמדות, התנהגות בוחרים, ותקשורת לא מילולית בזירות פוליטיות  - התכנית תתמקד גם בתחומים עדכניים כמו השתתפות פוליטית דיגיטלית, מחאה והתנגדות באינטרנט, מוביליזציה של שינוי חברתי בעזרת פלטפורמות של מדיה חדשים, עיתונות דיגיטלית, מיפוי של רשתות חברתיות, קמפיינים דיגיטליים והיבטים פסיכולוגיים ופוליטיים של מדיה חדשים.    

לצד ובמשולב עם הרמה התיאורטית ילמדו במסגרת התכנית הנושאים והמיומנויות הבאים שהם בעלי מימד פרקטי יישומי: ייעוץ פוליטי, דוברות , שיווק ובנית תדמית פוליטית בעידן דיגיטלי, בניית קמפיינים פוליטיים, שימושים חברתיים ופוליטיים במדיה חברתית, ביצוע, ניתוח והסקת מסקנות בסקרי דעת קהל, תכנון מערכים ניסויים, ניתוח תוכן ממוחשב, פיתוח ובניית ספרי קידוד אנושיים ועקרונות הכתיבה וההפקה של עיתונות דיגיטלית. 

מרצי התכנית כוללים מומחים מובילים בתחומים של תקשורת פוליטית, פסיכולוגיה פוליטית, דעת קהל, והשתתפות פוליטית דיגיטלית וכן אנשי שטח מובילים בתחום של ייעוץ פוליטי, שיווק פוליטי דיגיטלי ובניית קמפיינים פוליטיים. בוגרי התכנית השתלבו במחקר אקדמי ויישומי, ובמשרדי ממשלה, במכונים וצוותים לחשיבה אסטרטגית מדינית, בפרסום, דוברות וייעוץ פוליטי ואסטרטגי.   

מטרות התכנית

  • הידוק הקשר בין העיסוק האקדמי למציאות הישראלית ולסוגיות מרכזיות בחיי החברה בישראל.
  • טיפוח והכשרת עתודת חוקרות/ים ומומחיות/ים בתחום האינטרדיסציפלינרי המשיק למחקר הפוליטיקה ולמחקר התקשורת, על ידי סגל אקדמי בכיר המתמחה בתחומים אלו.

ייחוד התכנית
התכנית מציעה שילוב ייחודי בין פוליטיקה לתקשורת באמצעות תכנית לימוד אינטנסיבית המועברת על ידי מרצים מומחים ומשלבת הנחייה אישית, מעורבות במחקרים, לימוד בחברת סטודנטיות/סטודנטים מצטיינות בעלות תחום עניין דומה ובסיומה קבלת תואר מוסמך במדע המדינה בציון המגמה בתקשורת פוליטית.

 

מבנה התוכנית

התכנית משלבת בין קורסים ייחודיים ממדע המדינה ומתקשורת, תוך מתן אפשרויות בחירה מגוונות. התכנית כוללת מסלול מחקרי הכולל כתיבת תזה (עבודת גמר) ומסלול לא-מחקרי ללא עבודת גמר.

 

תנאי קבלה

למסלול המחקרי: לבעלות/בעלי תואר בוגר במדע המדינה בציון 85 לפחות.

למסלול הלא מחקרי: תואר בוגר במדע המדינה בציון 80 לפחות או בציון של 80 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה.

מספר המקומות בתכנית מוגבל, ולכן יתקבלו הסטודנטיות/סטודנטים עם הציונים הגבוהים ביותר. חשוב – קורסי השלמה ומבחני פטור במחלקה למדע המדינה ניתנים גם בקיץ ולכן, כדי להוריד את עומס הלימודים ולהבטיח מקום, מומלץ להירשם מוקדם ככל הניתן ללימודי המוסמך.  

 

תוכנית הלימודים

קורסי השלמה לתלמידות/ים ללא רקע בתקשורת (לא נכללים בתואר מוסמך)

1. מבוא לתקשורת המונים – חלק א' 3 נ"ז
2 . פסיכולוגיה חברתית בתקשורת 3 נ"ז (תלמידה/תלמיד שלמדו במסגרת הבוגר כל קורס העוסק בתחום ובכלל זה הקורס פסיכולוגיה פוליטית פטורות מהשלמת קורס זה)
על התלמיד/התלמיד יהיה לעמוד בממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה

 

קורסי חובה משותפים למסלול המחקרי והלא מחקרי

שנה א'
50950 סוגיות בתקשורת פוליטית והשתתפות פוליטית בעידן דיגיטלי   2 נ"ז
50817 תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול משא ומתן   2 נ"ז
שנה ב'
50045 תקשורת ואסטרטגיה פוליטית בין-אישית   2 נ"ז
50972 ניהול משברים תקשורתיים   2 נ"ז

קורסי חובה למסלול המחקרי

שנה א'
56829 מתודולוגיה של מחקר פוליטי   5 נ"ז
56865 גישות ותיאוריות במדע המדינה   4 נ"ז
קורס אחד לפחות מקורסי תל"ם (בשנה א' או ב')   4 נ"ז

 

קורסי חובה למסלול הלא מחקרי

56964 אוריינות מחקרית למתקדמים   2 נ"ז
56996 מדע המדינה – מצב הדיסציפלינה   4 נ"ז

 

סמינרים

למסלול המחקרי - 8-6 נ"ז
תלמידות/תלמידי המגמה במסלול זה ילמדו סמינר אחד בתקשורת או במדע המדינה במהלך שנים א' או ב'. ניתן לכתוב סמינר אך ורק בקורס המוגדר בשנתון שו"ס, סמינר או במסגרת קורס קריאה מודרכת.


למסלול הלא מחקרי 16-12 נ"ז
תלמידות/תלמידי המגמה ילמדו במהלך התואר סמינר אחד במדע המדינה וסמינר אחד בתקשורת. ניתן לכתוב סמינר אך ורק בקורס המוגדר בשנתון שו"ס, סמינר או במסגרת קורס קריאה מודרכת.


קורסי בחירה
יש ללמוד מחצית מקורסי הבחירה במחלקה לתקשורת ומחצית במחלקה למדע המדינה להשלמת מכסת הנ"ז.

סה"כ מכסת הנקודות לתואר:
במסלול המחקרי ובמסלול הלא מחקרי – 36 נ"ז

 

לתנאי קבלה, מועדי הרשמה, הליך ההרשמה ורשימת יועצות/ים