מגמה בתקשורת פוליטית

שנת הלימודים תשפ"א

ראש המגמה: ד"ר מיטל בלמס 

 

המגמה בתקשורת פוליטית היא תכנית עילית המכוונת למשוך את תלמידות/י המוסמך הטובות/ים ביותר בתחומים אלה שיהפכו לעתודה המחקרית והמקצועית שתוביל את התחום בישראל. התכנית תצייד תלמידות/ים בכלים תיאורטיים ומתודולוגיים משני התחומים, הפוליטיקה והתקשורת, שיאפשרו להן/ם לגבש הבנה עמוקה וזווית ראייה רחבה מהרגיל על הקשר וההשפעות ההדדיות שבין הפוליטיקה לתקשורת. בבסיסה הרעיוני של התכנית ההנחה שלא ניתן להבין את הקשר בין הפוליטיקה לתקשורת ללא הבנה מעמיקה של שני התחומים.

מטרות התכנית

* הידוק הקשר בין העיסוק האקדמי למציאות הישראלית ולסוגיות מרכזיות בחיי החברה בישראל.

* טיפוח והכשרת עתודת חוקרות/ים ומומחיות/ים בתחום האינטרדיסציפלינרי המשיק למחקר הפוליטיקה ולמחקר התקשורת, על ידי סגל אקדמי בכיר המתמחה בתחומים אלו.

ייחוד התכנית

התכנית מציעה שילוב ייחודי בין פוליטיקה לתקשורת באמצעות תכנית לימוד אינטנסיבית המועברת על ידי מרצות/ים מומחיות/ים ומשלבת הנחייה אישית, מעורבות במחקרים, לימוד בחברת סטודנטיות/ים מצטיינות/ים בעלות/י תחום עניין דומה ובסיומה קבלת תואר מוסמך במדע המדינה בציון המגמה בתקשורת פוליטית.

מבנה התכנית

התכנית משלבת בין קורסים ייחודיים ממדע המדינה ומתקשורת, תוך מתן אפשרויות בחירה מגוונות. התכנית כוללת מסלול מחקרי הכולל כתיבת תזה (עבודת גמר) ומסלול לא-מחקרי ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה

רשאית להגיש מועמדות לתכנית בעלת תואר בוגר במדע המדינה שממוצע ציוניה 80 ומעלה למסלול הלא מחקרי (למסלול המחקרי נדרש ממוצע של 87 ומעלה). מספר המקומות בתכנית מוגבל. מועמדות שאינן בוגרות מדע המדינה יכולות להגיש מועמדותן לשנת השלמה למוסמך.

למידע נוסף ופרטים אודות ההרשמה

תכנית הלימודים

ייתכנו חובות השלמה מהחוג לתקשורת לתלמידות ללא רקע בתחום.

קורסי חובה משותפים למסלול המחקרי והלא מחקרי:

שנה א'

50950   סוגיות בתקשורת פוליטית והשתתפות פוליטית בעידן דיגיטלי     2 נ"ז

50817   תקשורת אפקטיבית ככלי ליישוב סכסוכים ולניהול משא ומתן     2 נ"ז

50972   ניהול משברים תקשורתיים                                                   2 נ"ז

שנה ב'

50045   תקשורת ואסטרטגיה פוליטית בין-אישית                                     2 נ"ז

קורסי חובה למסלול מחקרי

שנה א'

56829   מתודולוגיה של מחקר פוליטי                                                  5 נ"ז

56865   גישות ותיאוריות במדע המדינה                                               4 נ"ז    

קורס אחד לפחות מקורסי תל"ם (בשנה א' או ב')                                     4 נ"ז

קורסי חובה למסלול הלא מחקרי

56964   אוריינות מחקרית למתקדמים                                                     2 נ"ז

56996   מדע המדינה – מצב הדיסציפלינה                                               4 נ"ז

סמינרים (על כל עבודת סמינר מזוכים ב- 4 נ"ז שנוספות על היקף נקודות הקורס בו היא נכתבת)

מסלול המחקרי - 8-6 נ"ז

תלמידת המגמה במסלול זה תלמד סמינר אחד בתקשורת או במדע המדינה בשנה א'. ניתן לכתוב סמינר אך ורק בקורס המוגדר בשנתון שו"ס, סמינר או במסגרת קורס קריאה מודרכת.

מסלול לא מחקרי 16-12 נ"ז

תלמידת המגמה תלמד במהלך התואר סמינר אחד במדע המדינה וסמינר אחד בתקשורת. ניתן לכתוב סמינר אך ורק בקורס המוגדר בשנתון שו"ס, סמינר או במסגרת קורס קריאה מודרכת.

קורסי בחירה

יש ללמוד מחצית מקורסי הבחירה במחלקה לתקשורת ומחצית במחלקה למדע המדינה להשלמת מכסת הנ"ז.

סה"כ מכסת הנקודות לתואר:

במסלול המחקרי ובמסלול הלא מחקרי  – 36 נ"ז

לתנאי קבלה, מועדי הרשמה, הליך ההרשמה ורשימת יועצות/ים