מלגות חיצוניות לתארים מתקדמים

* המידע בעמוד מתעדכן בהתאם לפרסומי קולות קוראים של המלגה החיצונית. העמודות הרלוונטיות יעודכנו בהתאם

שם המלגה

ייעוד

מסמכים מצורפים

הגשה

מלגת מכון וולטר ליבך לקבלת מענק על עבודות תזה או דוקטורט מטעם "מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי- ערבי" קול קורא בעברית 01, בפברואר 2020

מלגת מנדל

תלמידי מוסמך מחקרי מצטיינים

קול קורא בעברית

 

מלגת יוסף טרינק

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים במדעי החברה

   

מלגת מכון טרומן

מצ"ב קולות קוראים בעבור דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים במכון טרומן בנושא שלום ו/או פתרון קונפליקטים עם דגש על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המזרח התיכון וירושלים.

קול קורא פוסט דוק

קול קורא פוסט דוק אנגלית

קול קורא דוקטורנטים אנגלית

קול קורא דוקטורנטים 

קול קורא גילוץ

קול קורא גילוץ אנגלית

16 בפברואר, 2020

מלגת מכון טרומן: מלגה ע"ש רותי גילוץ

דוקטורנטיות/ים  בשלב ב'

קול קורא בעברית

 

אריאן דה-רוטשילד

תלמידות דוקטורט מצטיינות

מלגת אריאן דה-רוטשילד

 

מלגת ז'אק ובלה וולף

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

מלגת וולף

 

מלגות על-שם פרופ' נחמיה לב-ציון ז"ל

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים בעלות/י רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי פריפריה

קול קורא קודם

 

מלגת מכון לוי אשכול

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים שמחקרן/ם נוגע בישראל

מלגות מכון לוי אשכול

 

מלגות ות"ת לדוקטורנטיות/ים מהמגזר הערבי

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים מהמגזר הערבי

קול קורא

טופס מועמדות

 

מלגת מרכז צ'ריק

סטודנטיות/ים בתואר בוגר ומוסמך

מלגות צ'ריק

 

מלגת עמיתות/י עזריאלי

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים

תקנון עברית

תקנון אנגלית

טופס מועמדות

 

מלגת הקרן ע"ש פאלק

סטודנטיות/ים עיוורות/ים או בעלות/י לקויות למידה

   

פרס ע"ש פליקס פוזן

 

תלמידים לתארים מתקדמים וחוקרים בתחום האנטישמיות מטעם מרכז וידאל ששון באוניברסיטה העברית

 

קישור לקול קורא

מועד אחרון להגשת מועמדות:

30 במרץ, 2020

פרטים נוספים והגשת מועמדות:

באתר:  http://scholarships.huji.ac.il

בדוא"ל: sicsa@mail.huji.ac.il

מלגת איסר בורי

תלמידות/י תואר שני במסלול המחקרי ותלמידות/י דוקטורט

קול קורא

 

תוכנית מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

למי שקיבל/ה תואר דוקטורט מאחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ

מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

 

מלגה מטעם המכון ליהדות זמננו

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגת קלאוזנר

עולות/ים חדשות/ים המתחילות/ים לימודי דוקטורט (גם לתלמידות/י מוסמך)

קול קורא 

 

קרן ענבר

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט, מלגות עידוד שמיועדות לזוכים בגין כתיבת עבודת מחקר ובפרויקטים רלבנטיים להתמודדות עם הטרור

מכתב נלווה מהקרן

קול קורא

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה: תוכנית זכויות אדם ויהדות

דוקטרונטיות/ים שמחקרן/ם מתמודד עם שאלות הקשורות במפגש שבין היהדות במובנה הרחב – דת, תרבות ולאום – ובין שיח זכויות האדם על כל היבטיו – משפט, מחשבה, תרבות ופוליטיקה.

 תנאי התוכנית ומועמדות

קול קורא תש"פ

 

פרס כרמון, מכון דיוויס

לבוגרות/י תואר מוסמך ותלמידות/י דוקטורט

פרס כרמון

 

פרס געתון

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגות מרכז לייפר

סטודנטיות בכל התארים העוסקות בתחום המגדר

קול קורא 2019/2018

קול קורא פוסט-דוק (שנה שעברה)

 

 

 

מלגת מנדל סכוליון

דוקטורנטיות/ים בשלב א' או ב'

*יתקבלו בברכה מועמדות/ים הבאות/ים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה

קול קורא קודם

 

מלגת סלינסקי

דוקטורנטיות/ים שלב ב' או תלמידות/י מוסמך שהצעת המחקר שלהן/ם אושרה

*מחקר עיוני ויישומי בפסיכואנליזה ובנושאים נלווים

קול קורא קודם

 

פרסי קרן אברהם שרוני

ראו פרטים בקול קורא המצורף

קול קורא

 

פרס ע"ש רוברט ויסטריך ז"ל

תלמידים לתארים מתקדמים וחוקרים בתחום האנטישמיות

קול קורא

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:

30 במרץ, 2020

 

פרטים נוספים והגשת מועמדות:

באתר:  http://scholarships.huji.ac.il

בדוא"ל: sicsa@mail.huji.ac.il

 

תמיכה בנסיעות לצורכי מחקר מטעם המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס

תלמידות/י מחקר (תואר שני ושלישי)

קול קורא