מלגות חיצוניות לתארים מתקדמים

* המידע בעמוד מתעדכן בהתאם לפרסומי קולות קוראים של המלגה החיצונית. העמודות הרלוונטיות יעודכנו בהתאם

מלגות חיצוניות

שם הפרס/מלגה

ייעוד

קישור לפרטים נוספים

קבצים ומועדי הגשה

מלגת נשיא האוניברסיטה

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

- קול קורא עברית

- English call

מועד הגשה: 25 בינואר, 2019

מלגת יוסף טרינק

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים במדעי החברה

   

מלגת מכון טרומן

דוקטורנטיות/ים  בשלב ב'

   

מלגת מכון טרומן: מלגה ע"ש רותי גילוץ

דוקטורנטיות/ים  בשלב ב'

   

אריאן דה-רוטשילד

תלמידות דוקטורט מצטיינות

מלגת אריאן דה-רוטשילד

 

מלגת ז'אק ובלה וולף

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

מלגת וולף

 

מלגות על-שם פרופ' נחמיה לב-ציון ז"ל

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים בעלות/י רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי פריפריה

- קול קורא קודם

 

מלגת מכון לוי אשכול

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים שמחקרן/ם נוגע בישראל

מלגות מכון לוי אשכול

 
מלגות ות"ת לדוקטורנטיות/ים מהמגזר הערבי

 

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים מהמגזר הערבי

- קול קורא

- טופס מועמדות

מועד הגשה: 3/3/2019

מלגת מרכז צ'ריק

סטודנטיות/ים בתואר בוגר ומוסמך

מלגות צ'ריק

 

מלגת עמיתות/י עזריאלי

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים

- תקנון עברית

- תקנון אנגלית

- טופס מועמדות

 

מלגת הקרן ע"ש פאלק

סטודנטיות/ים עיוורות/ים או בעלות/י לקויות למידה

   

מלגת מרלין גרין

סטודנטיות בתואר שני

   

תוכנית מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

למי שקיבל/ה תואר דוקטרט מאחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ

מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

 

מלגה מטעם המכון ליהדות זמננו

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגת קלאוזנר

עולות/ים חדשות/ים המתחילות/ים לימודי דוקטורט (גם לתלמידות/י מוסמך)

- קול קורא 

 

 

קרן ענבר

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט, מלגות עידוד שמיועדות לזוכים בגין כתיבת עבודת מחקר ובפרויקטים רלבנטיים להתמודדות עם הטרור

מכתב נלווה מהקרן

- קול קורא

-מועד הגשה: 31/1/2019

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה: תוכנית זכויות אדם ויהדות

דוקטרונטיות/ים שמחקרן/ם מתמודד עם שאלות הקשורות במפגש שבין היהדות במובנה הרחב – דת, תרבות ולאום – ובין שיח זכויות האדם על כל היבטיו – משפט, מחשבה, תרבות ופוליטיקה.

- תנאי התוכנית ומועמדות

- קול קורא תש"פ

 

מועד הגשה: 2/4/2019

 

פרס כרמון, מכון דיוויס

לבוגרות/י תואר מוסמך ותלמידות/י דוקטורט

פרס כרמון

 

פרס געתון

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגות מרכז לייפר

סטודנטיות בכל התארים העוסקות בתחום המגדר

קולות קוראים:

- קול קורא 2019/2018

- קול קורא פוסט-דוק (שנה שעברה)

 

 

 

 

מלגת מנדל סכוליון

דוקטורנטיות/ים בשלב א' או ב'

יתקבלו בברכה מועמדות/ים הבאות/ים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה.

- קול קורא קודם

 

מלגת סלינסקי

דוקטורנטיות/ים שלב ב' או תלמידות/י מוסמך שהצעת המחקר שלהן/ם אושרה

מחקר עיוני ויישומי בפסיכואנליזה ובנושאים נלווים

- קול קורא קודם

 

פרסי קרן אברהם שרוני

ראו פרטים בקול קורא המצורף

- קול קורא

31 בינואר, 2019

פרסי ננסי ולורנס גליק

·       תלמידי תואר בוגר או תואר מוסמך

·   תלמידים הרשומים במחלקה למדע המדינה בשנה"ל תשע"ט

הפרס ינתן עבור עבודות סמינר בתואר בוגר הקשורות לדמוקרטיה ופוליטיקה ישראלית

קול קורא

מועד הגשה: 31/12/2018

 

תמיכה בנסיעות לצורכי מחקר מטעם המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס

תלמידות/י מחקר (תואר שני ושלישי)

- קול קורא

מועד הגשה: 24/2/2019