מלגות חיצוניות לתארים מתקדמים

* המידע בעמוד מתעדכן בהתאם לפרסומי קולות קוראים של המלגה החיצונית. העמודות הרלוונטיות יעודכנו בהתאם

שם המלגה

ייעוד

מסמכים מצורפים

הגשה

מלגת מכון וולטר ליבך לקבלת מענק על עבודות תזה או דוקטורט מטעם "מכון וולטר ליבך לחינוך לדו קיום יהודי- ערבי" קול קורא בעברית 01, בפברואר 2020

תוכנית מלגות הות"ת לדוקטורנטים מצטיינים מהאוכלוסייה החרדית- תשפ"א

דוקטורנטים מצטיינים מהחברה החרדית

קול קורא

טופס הגשת מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

29.03.20

מלגת הות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות-מחזור תשפ"א (2020-2021)

פוסט-דוקטורנטיות מצטיינות- מחזור תשפ"א

קול קורא

הגשת מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

22.03.2020

מלגת מכון טרומן

מצ"ב קולות קוראים בעבור דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים במכון טרומן בנושא שלום ו/או פתרון קונפליקטים עם דגש על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, המזרח התיכון וירושלים.

קול קורא פוסט דוק

קול קורא פוסט דוק אנגלית

קול קורא דוקטורנטים אנגלית

קול קורא דוקטורנטים 

קול קורא גילוץ

קול קורא גילוץ אנגלית

16 בפברואר, 2020

מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, היישוב ומדינת ישראל להענקת פרסי הצטיינות לשנת תש"ף

הפרסים מיועדים לתלמידי מוסמך ודוקטורט על חקר הציונות, היישוב היהודי ומדינת ישראל.

קול קורא 

תאריךאחרון להגשת מועמדות:

31.03.20

אריאן דה-רוטשילד

תלמידות דוקטורט מצטיינות

מלגת אריאן דה-רוטשילד

 

מלגת ז'אק ובלה וולף

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים

מלגת וולף

 

מלגות על-שם פרופ' נחמיה לב-ציון ז"ל

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים בעלות/י רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי פריפריה

קול קורא 

טופס להגשת מועמדות 

הנחיות 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 3.03.2020

מלגת מכון לוי אשכול

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים שמחקרן/ם נוגע בישראל

מלגות מכון לוי אשכול

 

מלגות ות"ת לדוקטורנטיות/ים מהמגזר הערבי

דוקטורנטיות/ים מצטיינות/ים מהמגזר הערבי

קול קורא

טופס מועמדות

תאריך אחרון להגשת מועמדות:

3.03.2020

מלגת מרכז צ'ריק

סטודנטיות/ים בתואר בוגר ומוסמך

מלגות צ'ריק

 

מלגת עמיתות/י עזריאלי

דוקטורנטיות/ים ופוסט-דוקטורנטיות/ים

תקנון עברית

תקנון אנגלית

טופס מועמדות

 

מלגת הקרן ע"ש פאלק

סטודנטיות/ים עיוורות/ים או בעלות/י לקויות למידה

   

פרס ע"ש פליקס פוזן

 

תלמידים לתארים מתקדמים וחוקרים בתחום האנטישמיות מטעם מרכז וידאל ששון באוניברסיטה העברית

 

קישור לקול קורא

מועד אחרון להגשת מועמדות:

30 במרץ, 2020

פרטים נוספים והגשת מועמדות:

באתר:  http://scholarships.huji.ac.il

בדוא"ל: sicsa@mail.huji.ac.il

מלגת איסר בורי

תלמידות/י תואר שני במסלול המחקרי ותלמידות/י דוקטורט

קול קורא

 

תוכנית מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

למי שקיבל/ה תואר דוקטורט מאחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ

מלגות רוטשילד (יד הנדיב)

 

מלגה מטעם המכון ליהדות זמננו

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגת קלאוזנר

עולות/ים חדשות/ים המתחילות/ים לימודי דוקטורט (גם לתלמידות/י מוסמך)

קול קורא 

 

קרן ענבר

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט, מלגות עידוד שמיועדות לזוכים בגין כתיבת עבודת מחקר ובפרויקטים רלבנטיים להתמודדות עם הטרור

מכתב נלווה מהקרן

קול קורא

 

המכון הישראלי לדמוקרטיה: תוכנית זכויות אדם ויהדות

דוקטרונטיות/ים שמחקרן/ם מתמודד עם שאלות הקשורות במפגש שבין היהדות במובנה הרחב – דת, תרבות ולאום – ובין שיח זכויות האדם על כל היבטיו – משפט, מחשבה, תרבות ופוליטיקה.

 תנאי התוכנית ומועמדות

קול קורא תש"פ

 

פרס כרמון, מכון דיוויס

לבוגרות/י תואר מוסמך ותלמידות/י דוקטורט

פרס כרמון

 

פרס געתון

סטודנטיות/י מוסמך ודוקטורט

קול קורא קודם

 

מלגות ע"ש שמעון בן-חמו ז"לסטודנטים לתואר מוסמך או דוקטורט בתחומי מדעי החברה, חינוך, משפטים ועבודה סוציאלית

סטודנטים לתואר מוסמך או דוקטורט בתחומי מדעי החברה, חינוך, משפטים ועבודה סוציאלית

קול קורא 

 

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 01/03/2020

מלגת מנדל סכוליון

דוקטורנטיות/ים בשלב א' או ב'

*יתקבלו בברכה מועמדות/ים הבאות/ים ממגוון רחב של תחומים ומקצועות, המשקפים את כל הקשת של הניסיון האנושי, לרבות יצירה, הגות וחברה

קול קורא קודם

 

מענקי השתלמות של הקרן לקידום מדעי החברה והרוח 

מענקי השתלמות ניתנים לדוקטורנטים מכל מוסדות המחקר בארץ.

קול קורא

תאריך אחרון להגשה:

01/04/2020

מלגה על שם רחל ינאית בן צבי לשנת תש"ף

מיודע לתלמידי תואר שלישי 

קול קורא

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 

20/02/20

פרס ע"ש רוברט ויסטריך ז"ל

תלמידים לתארים מתקדמים וחוקרים בתחום האנטישמיות

קול קורא

 

מועד אחרון להגשת מועמדות:

30 במרץ, 2020

 

פרטים נוספים והגשת מועמדות:

באתר:  http://scholarships.huji.ac.il

בדוא"ל: sicsa@mail.huji.ac.il

 

פרס ע"ש מארק ולובה יובילר לשנת תש"ף

תלמידי מחקר תואר שני 

קול קורא

תאריך אחרון להגשת מועמדות - 20/02/20