מלגות לתואר בוגר

מלגות לתואר בוגר

מלגות מטעם המחלקה

 

שם הפרס/מלגה

זכאים להגיש

פרטים

הערות

פרס הצטיינות שנה א'

תלמידי בוגר מצטיינים בשנה ב'

הפרס ניתן על סמך ציוני שנה א', התלמידים יבחרו על פי מדרג ציונים שיופק עם סיום הבחינות בסוף שנה. ייבחרו שניים עד שלושה מבין העומדים בראש מדרג הציונים.

המזכירות תפנה לתלמידים הזכאים על פי המדרג.

פרס קרשמן

תלמידי בוגר מצטיינים בשנה ג'

הפרס ניתן על סמך ציוני שנה ב', התלמידים יבחרו על פי מדרג ציונים שיופק בשבוע שלפני תחילת הלימודים. ייבחרו שניים עד שלושה מבין העומדים בראש מדרג הציונים.

המזכירות תפנה לתלמידים הזכאים על פי המדרג.

לתלמידים שימשיכו לתואר שני (במסלול המחקרי) יינתן פרס המשך על פי התנאים המפורטים בתקנון.

פרס גליק

תלמידי מוסמך על סמך עבודת סמינר בוגר, עבודת סמינר מוסמך או תזה

הפרס יינתן עבור עבודות סמינר או גמר (תזה) מצטיינות בתחום הפוליטיקה הישראלית.

תקופת ההגשה בפתיחת סמסטר ב', תאריכים מדויקים יפורסמו בקול קורא.