מלגות לתארים מתקדמים מטעם הפקולטה

מלגות ל-M.A:

שם המלגה

נותן המלגה

משך המלגה (בשנים)

סכום שנתי

מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא

הגשה למלגה

תאריך הגשה

מלגת קלאוזנר לעולים חדשים

ע"ש Kaete Klausner

2

 16,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה

מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2013. עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם.
מי שהחלו לימודיהם לתואר מוסמך תוך שש שנים לאחר קבלת האזרחות.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ספטמבר
2019

תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני החברה הערבית

ות"ת

2

                    40,880

 בני החברה הערבית בעלי תואר ראשון בממוצע 80 לפחות. 

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית

ות"ת

2

                    41,000

המועמדים יהיו בעלי תואר ראשון ולא יותר משלוש שנים לאחר תאריך הזכאות לתואר ראשון.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

מלגת עידוד כתיבת תזה

הפקולטה למדעי החברה

חד פעמי

                      2,000

מלגה המוענקת לתלמידים במסלול המחקרי, הנמצאים בשנה השנייה לתואר שני, כדי לעודד הגשת התזה בזמן, ולמנוע גרירת לימודים.

לאחר פרסום של המחלקות, הגשה במייל לנטע לוי
netalevi@savion.huji.ac.il

אוגוסט-ספטמבר
2020

מלגת "ממשיכים במצויינות"

הפקולטה למדעי החברה

חד פעמי

 עד 10,000 ₪

המלגה מיועדת לתלמידים מצטיינים בפקולטה למדעי החברה, שהמשיכו את לימודיהם למוסמך ישירות מתואר הבוגר.

הפקולטה בוחרת את התלמידים הזכאים למלגה לפי הקריטריונים.

דצמבר
2019

 
מלגות לדוקטורנטים:
 

שם המלגה

נותן המלגה

משך המלגה (בשנים)

סכום שנתי

מי זכאי לגשת, על פי הקול קורא

הגשה למלגה

תאריך הגשה

מלגת קלאוזנר לעולים חדשים

ע"ש Kaete Klausner

5

 22,000$
ובנוסף מענק שכר לימוד בגובה 3700$ בשנה

מי שקיבלו אזרחות ישראלית לאחר אוקטובר 2013. עדיפות תינתן למי שעלו ארצה בגפם.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ספטמבר
2019

מלגת ות"ת לב ציון לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה

ות"ת

3

                    62,200

 המועמד יהיה בעל תואר ממוסד מוכר שהגיש תכנית דוקטורט תוך שלוש שנים, ולא מעבר, מיום אישור עבודת ה-MA.
 המלגה מיועדת לדוק' מצטיינים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך, אשר גדלו בפריפריה. 

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

ות"ת לדוקטורנטים מצטיינים בקרב המגזר הערבי ובני המיעוטים

ות"ת

3

                    62,000

 בני החברה הערבית ובני מיעוטים.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

מלגת אריאן דה-רוטשילד

קרן אדמונד דה רוטשילד

4

 60,000
מחיה ושכר לימוד

 מלגה המיועדת לדוקטורנטיות מצטיינות, בעלות אזרחות ישראלית.
על המועמדות להיות עד שנה מיום הרישום לשלב א' בדוקטורט.
רקע אישי הכולל ייצוג מגוון החברה הישראלית
עשייה חברתית 

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

תקופת הקיץ (יוני עד ספטמבר)
2019

מלגת הנשיא

האוניברסיטה העברית

4

                    60,000

 תלמידי MA מחקרי לקראת סוף התואר, תלמידים בשלבים הראשונים של הדוקטורט ותלמידים במסלול הישיר.
ככלל הכוונה היא לעד שנתיים מיום הרישום לדוקטורט, גם אם בזמן זה אושרה ההצעה.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ינואר
2020

מלגת נשיא המדינה

נשיא המדינה

3

                    50,000

בכל שנה יוצא קול קורא בו מצויינים תחומי המחקר לאותה שנה.

הגשה למלגה ישירות לבית הנשיא. פרטים בכתובת:
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/decorations-awards-and-scholars...

ינואר
2020

מלגת מנקס

קרן מנקס

1

                      5,000

דוקטורנטים שמחקרם עוסק בנושא "הפרעות בדיבור"  או "הפרעות בקשב"

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

מלגת עזריאלי

קרן עזריאלי

3

                  108,000

מועמדים אשר הגישו הצעת מחקר בין החודשים פברואר 2019 ועד פברואר 2020. עדיפות למועמדים שכבר עברו לשלב ב', אבל יכולים להגיש גם דוק' בשלב א' בתנאי שההצעה תאושר עד אוקטובר 2020.
יתקבלו פניות ממסלול ישיר לדוקטורט.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ינואר
2020

מלגת ות"ת לאוכלוסייה החרדית

ות"ת

3

                    62,200

דוקטורנטים מהמגזר החרדי. (מי שלמד בתיכון חרדי\ישיבה)

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

"עתיד בעברית"

הפקולטה למדעי החברה

4

                    60,000

 דוקטורנטים מצטיינים חדשים בפקולטה למדעי החברה. יכולים להגיש מי שנרשמו ברשות לתלמידי מחקר החל מסמסטר ב' תש"ף ועד סמ' א' תשפ"א. קול קורא יפורסם בפברואר. מועד אחרון להגשה 1.7.20

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

יולי
2020

ות"ת לדוק' במדעי הנתונים

ות"ת

3

                  120,000

 דוקטורנטים שמחקרם עוסק בתחום מדעי הנתונים

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ\אפריל
2020

ות"ת בתחומי כלכלת ישראל

ות"ת

2

                    50,000

 דוקטורנים שמחקרם עוסק בתחום כלכלת ישראל ובעלי פן יישומי.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ספטמבר\אוקטובר
2020

 
 
מלגות פוסט דוק:
 
 

שם המלגה

נותן המלגה

משך המלגה (בשנים)

סכום שנתי

מי זכאי לגשת

הגשה למלגה

תאריך הגשה

מלגת ות"ת לפוסט דוקטורנטיות

ות"ת

2 לכל היותר

 30,000-40,000 $
(משתנה לפי מצב משפחתי)

המלגה מיועדת למועמדות אשר מאז אישור הדוקטוראט שלהן לא חלפו יותר מ 4 שנים.
המועמדת שתוגש התקבלה להשתלמות בחו"ל וזכתה במלגת קיום מהמוסד המארח או השולח

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

יד הנדיב- פוסט דוק

קרן יד הנדיב-רוטשילד

1

 בין 10,000 ל 25,000, תלוי במדינת היעד של ההשתלמות, ומצב משפחתי. 

תושב קבוע בישראל
מועמדים שהדוקטורט שלהם אושר אחרי נובמבר 16. (לא יותר מ4 שנים ממועד קבלת הדוק' ועד ההגשה למלגה)

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

ספטמבר\אוקטובר
2019

מלגת פוסט דוק של האוניברסיטה

האוניברסיטה העברית

1

 עד 25,000$

דוקטורנטיות שסיימו לימודיהן באוניברסיטה העברית ומתכוונות להיות בחו"ל בפוסט בשנת הלימודים הבאה.
שלא עברו 4 שנים מיום קבלת הדוקטורט.
זכו במלגת פוסט אחרת בסכום שלא יעלה על 80 אלף שח בשנה. קבלת המלגה מותנית בהצגת אישור קבלה להשתלמות במוסד בחו"ל ובקבלת מלגה.

לאחר פרסום קול קורא. בלינק:
http://scholarships.huji.ac.il

מרץ
2020

ליידי דיוויס- פוסט דוק

קרן ליידי דייויס

9-12 חודשים

 בין 49,000 ל-65,000 ₪ 

מועמדים למלגה אשר עברו פחות משנתיים מקבלת הדוקטורט יקבלו סכום של 5,481 בחודש. מועמדים אשר קיבלו את הדוקטורט מעל שנתיים מיום המלגה, יקבלו 6,055 שח לחודש. ובנוסף 1000 שח דמי שכירות בחודש.

לפרטים יש לפנות לאתר:
http://ldft.huji.ac.il/fellowships-information/hebrew-university-fellows...

אוקטובר\נובמבר
2019