הרשמה לתואר מוסמך

מועדי הרשמה:

ההרשמה תחל בתאריך 21.1.18 ותסתיים למסלולים המחקריים בתאריך 15.5.18 ולמסלול הלא מחקרי בתאריך 30.6.18 למסלול הלא מחקרי תתכן הרשמה גם לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי.

עדכון – ההרשמה תמשך השנה עד לתאריך 30.9.2018 על בסיס מקום פנוי במגמות השונות. המגמה למחשבה פוליטית תהיה פתוחה גם למסלול המחקרי עד לתאריך זה.

 

תנאי קבלה:

למסלול המחקרי: לבעלות/י תואר בוגר במדע המדינה בציון 87 לפחות או בציון 87 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 85 לפחות בקורסי ההשלמה. המתאימות/ים יזומנו לראיון.  
למסלול הלא מחקרי: תואר בוגר במדע המדינה בציון 80 לפחות או בציון של 80 לפחות בתואר בוגר אחר וממוצע של 80 לפחות בקורסי ההשלמה. למקדימות/ים להירשם תתכן אפשרות למבחני פטור בחלק מקורסי ההשלמה.

 

הליך ההרשמה למוסמך:

כדי להירשם בהצלחה ללימודי המוסמך יש לבצע את שתי הפעולות הבאות:

1. להירשם ולשלם בהרשמה מקוונת דרך אתר האוניברסיטה

2. במקביל יש למלא את טופס הרישום הפנימי ולשלחו בצירוף כל המסמכים הנדרשים לגב' אוראל לוי בפקולטה למדעי החברה

 

פרטים נוספים:

רכזת הרשמה למוסמך במחלקה למדע המדינה: גב' מורן מזרחי-אברהם: moranav@savion.huji.ac.il

רכזת הרשמה למוסמך בפקולטה למדעי החברה: גב' אוראל לוי: orele@savion.huji.ac.il

ד"ר אפרים פודוקסיק - יועץ תואר שני

פרופ' גדעון רהט: ראש המגמה בדמוקרטיה ופוליטיקה בישראל

פרופ' דניאל שוורץ: ראש המגמה ביחסים בינלאומיים

ד"ר יפתח אלעזר: ראש המגמה במחשבה פוליטית

ד"ר מיטל בלמס: ראש המגמה בתקשורת פוליטית

פרופ' אורית קדר: ראש התוכנית ללימודים מתקדמים