הפורום הירושלמי לפילוסופיה פוליטית: Hannah Lerner, Yossi Dahan, & Faina Milman, Justice, Responsibility, and Labor Rights in Global Supply Chains