הצגת פוסטרים: רגולציה של טכנולוגיות חדשות

תאריך: 
ג', 15/01/2019 - 14:00 עד 16:00

מיקום: 
רחבת גוש 3 קומה 4, מדעי החברה