אירוע פוסטרים של תלמידות / תלמידי המסלולים המחקריים של המחלקה, 2018