אברהם רמי ריטוב

אברהם
רמי
ריטוב
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: התנהגות נבחרים ומועמדים לפני ואחרי בחירות
מנחה: פרופ' אורית קדר
avraha.ritov@mail.huji.ac.il

המחקר שלי בוחן את האפקט של מוסדות על התנהגות שחקנים פוליטיים, ומראה מספר ממצאים לא אינטואיטיביים, גם לפני וגם אחרי בחירות: ההשפעה של גודל בתי נבחרים על מספר המפלגות; התפלגות האידאולוגית של מנצחים בבחירות של מנצח יחיד; והתנהגות של נבחרים בבחירות מדורגות. הפרויקט משדרג את הבנתינו של ההשלכות של כללי בחירות, כולל מבני מערכות המפלגות המתקבלות, ההעדפות האידאולוגיות של המועמדים, ושל האסטרטגיות שהם מאמצים לאחר הבחירות.