אדם הופמן

אדם הופמן
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: Tweeting Jihad: the Use of Social Media in the Salafi Jihadi Movement
מנחים: פרופ' אלון פלד ופרופ' קרין נהון (המרכז הבינתחומי בהרצליה)
052-267-9233

Adam Hoffman is a PhD Candidate at the Department of Political Science at the Hebrew University of Jerusalem, a lecturer at the Rothberg International School and an analyst at the Middle Eastern Social Networks Analysis Desk at the Moshe Dayan Center (MDC). In 2015, he was a Neubauer Research Fellow at the Program for Terrorism and Low Intensity Conflict at the Institute for National Security Studies (INSS), Tel Aviv.

His research focuses on the cultural practices of salafi-jihadi movements on social media, with a particular focus on Islamic State (ISIS) and al-Qa'ida. His analysis has been featured on The Times of Israel, i24News and the Knesset Channel, and his commentary has been published on Newsweek, The Center for Religion & Geopolitics, The Jerusalem Post, Ynet and Walla! News.

Publications:

  • "Jihadi Soft Power: The Changing Importance of Da'wa in Salafi-Jihadi Discourse". In: Itzchak Weismann and Jamal Malik (eds.), Da‘wa: Preaching Islam in the Modern World. Oxford University Press, 2016 [forthcoming].
  • "No Magic Solution: The Effectiveness of Deporting Terrorists as a Counterterrorism Policy Measure", Strategic Assessment, Vol. 19 (2), The Institute for National Security Studies (INSS), July 2016.  
  • "The Islamic State's Use of Social Media: Terrorism’s Siren Song in the Digital Age" In: Yoram Schweitzer and Omer Einav (eds.) The Islamic State: How Viable Is It? The Institute for National Security Studies (INSS), 2016.
  • [With Yoram Schweitzer] "Cyber Jihad in the Service of the Islamic State (ISIS)", Strategic Assessment, Vol. 18 (1), The Institute for National Security Studies (INSS), April 2015.