איתמר בן-עמי

Itamar
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: Against the State: German-Jewish Émigrés, Exile, and Political Philosophy
מנחם: פרופ' דן אבנון ופרופ' מנחם לורברבוים (אוניברסיטת תל-אביב)

איתמר בן-עמי הוא דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ובוגר עולם הישיבות החרדי. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בהמשגה ביקורתית של המדינה הריבונית המודרנית, תוך התמקדות בפילוסופיה של גולים יהודים גרמניים סביבות מלחמת העולם השניה, ובתוכם ליאו שטראוס, חנה ארנדט, הנס מורגנתאו והנס קלזן. תחומי עניינו כוללים היסטוריה אינטלקטואלית, תיאולוגיה פוליטית, תיאוריה פוליטית ביקורתית, והיסטוריה של מושגים. עבודתו נכתבת בהנחייתם של פרופ' דן אבנון ופרופ' מנחם לורברבוים.