איתמר בן-עמי

Itamar updated
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: The Schmittian Jews: Leo Strauss, Isaac Breuer and the Invention of Jewish Theological Politics
מנחם: פרופ' דן אבנון ופרופ' מנחם לורברבוים (אוניברסיטת תל-אביב)

איתמר בן-עמי הוא דוקטורנט במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית, ובוגר עולם הישיבות החרדי. עבודת הדוקטורט שלו עוסקת בהמשגה ביקורתית של המדינה הריבונית המודרנית מבעד לבחינת הרעיון התיאוקרטי בפילוסופיה היהודית המודרנית, תוך התמקדות בפילוסופיה של יהודים גרמניים ברפובליקת ויימאר. תחומי עניינו כוללים היסטוריה אינטלקטואלית, תיאולוגיה פוליטית, תיאוריה פוליטית ביקורתית, והיסטוריה של מושגים. עבודתו נכתבת בהנחייתם של פרופ' דן אבנון ופרופ' מנחם לורברבוים.