בנימין שוורץ

בנימין שוורץ
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: Essays on Civil Law and Social Virtues in Tractate Nezikin: A Political Reading of the Talmud
מנחים: פרופ' דן אבנון ופרופ' בת' ברקוביץ' (Barnard College)

Benjamin Schvarcz is a graduate student of political science at the Hebrew University of Jerusalem and a Young Scholar at the Israel Democracy Institute. His doctoral dissertation focuses on the civil law and social virtues in tractate Nezikin of the Babylonian Talmud, aiming to provide a political reading of talmudic texts. A former student of ultra-Orthodox institutions in France and in Israel, Benjamin holds a BA in political science and public communication from Bar-Ilan University, and completed an MA in political science at the Hebrew University, where he worked as a teaching assistant. Benjamin served as a parliamentary assistant and spokesman for MK Michael Eitan. He is married and the father of three children.