גדעון רהט

גדעון רהט
פרופסור, המחלקה למדע המדינה
חדר 4324, חברה
שעת קבלה: בתיאום מראש במייל
02-5883274

פרופסור גדעון רהט מחזיק בקתדרת משפחת גרסטן למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא חוקר פוליטיקה השוואתית ופוליטיקה ישראלית ובמיוחד את הפוליטיקה של הרפורמה, מוסדות דמוקרטיים, מפלגות, בחירת מועמדים ומנהיגים ופרסונליזציה פוליטית. הוא העורך המשותף של סדרת הספרים הבחירות בישראל מאז 2015. הוא חיבר כמה ספרים; האחרון, From Party Politics to Personalized Politics? Party Change and Political Personalization in Democracies,, יחד עם עופר קניג, פורסם בשנת 2018 על ידי הוצאת אוניברסיטת אוקספורד. פרויקט העריכה האחרון שלו (יחד עם ראובן חזן, אלן דאוטי ומנחם הופנונג) הוא The Oxford Handbook of Israeli Politics and Society (2021). ספריו וכרכיו הערוכים כוללים גם את The Promise and Challenge of Party Primary Elections: A Comparative Perspective (with William Cross, Ofer Kenig, Scott Pruysers, 2016); Democracy Within Parties: Candidate Selection Methods and their Political Consequences (with Reuven Hazan, 2010); The Politics of Regime Structure Reform in Democracies: Israel in Comparative and Theoretical Perspective (2008).. בנוסף, הוא פרסם מאמרים רבים בכתבי עת אקדמיים, פרקים בספרים ערוכים, ערכים אנציקלופדיים ופרסומים שונים אחרים. הוא גם עמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. במסגרת עבודתו שם פרסם מספר מונוגרפיות, מדיניות וניירות עמדה. הוא עמד בראשות צוות של 10 חוקרים והיה העורך המוביל של הספר תיקון שיטת הממשל בישראל (2013).

Recent Publications:

Rahat, Gideon and Ofer Kenig. From Party Politics to Personalized Politics? Party Change and Political Personalization in Democracies. Oxford University Press, 2018.

Rahat, Gideon and Shahaf Zamir. “Personalized Politics Online,” in William P. Cross, Richard S. Katz and Scott Pruysers (eds.), The Personalization of Democratic Politics and the Challenge for Political Parties. ECPR Press, Rowman & Littlefield, 2018, pp. 103-124.

Zamir, Shahaf and Gideon Rahat. Online Political Personalization: A Comparative Study of Parties and Politicians in Israel. Policy paper 124. Israel Democracy Institute, 2019.

Rahat, Gideon. The Decline of the Group and the Rise of the Star(s): From Party Politics to Personal Politics. Israel Democracy Institute, 2019 (Hebrew).

Kenig, Ofer and Gideon Rahat. Equal Opportunity in the Selection of Knesset Candidates. Israel Democracy Institute, 2019. (Hebrew).

Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung, and Gideon Rahat (eds.). 2021. The Oxford Handbook of Israeli Politics and Society. Oxford: Oxford University Press.

Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung, and Gideon Rahat. 2021. “Introduction to Israeli Politics and Society,” in Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung, and Gideon Rahat (eds.), The Oxford Handbook of Israeli Politics and Society. Oxford University Press, 2021, pp. 1-15.

Rahat, Gideon. “Political Reform in Israel” in Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung, and Gideon Rahat (eds.), The Oxford Handbook of Israeli Politics and Society. Oxford University Press, 2021, pp. 383-394.

Shapira, Assaf and Gideon Rahat. “Electoral Behavior in Israel,” in Reuven Y. Hazan, Alan Dowty, Menachem Hofnung, and Gideon Rahat (eds.), The Oxford Handbook of Israeli Politics and Society. Oxford University Press, 2021, pp. 617-636.

Pedersen, Helene H. and Gideon Rahat. "Personalization and Personalized Politics: The Behavioural Dimension" A special issue of Party Politics, forthcoming.

Pedersen, Helene H. and Gideon Rahat. "Introduction: Political Personalization and Personalized Politics within and beyond the Behavioral Arena," Party Politics, forthcoming.

Itzkovitch Malka, Reut, Shaul Shenhav, Reuven Y. Hazan, and Gideon Rahat. "The Collective Memory of Dominant Parties in Parliamentary Discourse,” Party Politics, forthcoming.