גיל מימון

Gil
גיל
מימון
דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: ערי זכויות אדם
מנחה: פרופ' אבנר דה-שליט
gil.maymon@mail.huji.ac.il

המחקר עוסק בתופעה המתהווה בעשור האחרון ומכונה "ערי זכויות אדם" (Human Rights Cities). במסגרתה, ערים בישראל ובעולם בוחרות לאמץ מדיניות פורמלית אוהדת לזכויות אדם, באופן עצמאי מן המדינה: בהכנסת מהגרים, בקידום סוגיות של שוויון מגדרי, של נגישות לבעלי מוגבלויות ושל הגנה על זכויות מיעוטים, כשערים מסוימות בעולם אף אימצו אמנות זכויות אדם ברוח אמנת זכויות האדם והאזרח של האו"ם. צעדים אלה נובעים מתוך הכרה שערים הן המקום המרכזי שבו מתממשות או מופרות זכויות האדם של פרטים, שכן זו הסביבה שבה הם מבלים את מרבית חייהם/ן. המחקר בוחן את הנסיבות שבגינן ערים מאמצות מודלים שונים של הגנה על זכויות אדם, ומכאן גם את האופן שבו ערים מבססות את ריבונותן לצד – או על חשבון – מדינת הלאום, ובדרכים יצירתיות וחדשניות נענות לאתגרים שבעבר נתפסו כנחלתן הבלעדית של מדינות.