ג'ינג'י הה

ג'ינג'י הה
ג'ינג'י
הה
דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר - Chinese Lessons from Middle Eastern Wars
מנחה – פרופ' יצחק שיחור
jingjie.he@mail.huji.ac.il

Jingjie He is a Ph.D. candidate at the HUJI Department of Political Science. Jingjie studies international relations with a focus on international security, the Middle East, and China. Her dissertation analyzes the impact of Middle Eastern wars on the Chinese People’s Liberation Army (PLA). Jingjie holds a B.A. in International Relations (International Diplomacy, Security, and Peace Studies) from the University of British Columbia and an M.A. in Political Science (Security and Diplomacy Studies) from Tel Aviv University.