גלית בינט

גלית  בינט
דוקטורנטית המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת מחקר: תרומת החינוך לעיר: זהות מקומית, אי שוויון (צמצום פערים) ופיתוח מדיניות חינוכית עירונית (The Contribution of the Education to the City: Identity, Reducing Inequality and Urban Educational Policies)
מנחים: פרופ' אבנר דה-שליט ופרופ' מומי דהן