דפנה פרי

Daphna
דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: מדיניות כלפי ארגוני חברה אזרחית בישראל, 2020-1980
מנחה: פרופ' משה מאור

דפנה היא דוקטורנטית במחלקה למדע המדינה. יש לה ראשון בפילוסופיה ומדע המדינה ותואר שני במדע המדינה מהאוניברסיטה העברית, וכן תעודה בלימודי הגירה בינלאומית מאוניברסיטת ג'ורג'טאון. מחקרה עוסק בקשרי הגומלין בין הממשלה וארגוני חברה אזרחית בישראל, ובפרט במדיניות המגבילה של הממשלה כלפי ארגונים בעשורים האחרונים.

בעשור האחרון עבדה דפנה במגוון תפקידי דיפלומטיה, קשרי חוץ וגיוס משאבים, בין היתר במשרד החוץ, באו"ם, בוועד הבינלאומי של הצלב האדום, ובארגוני חברה אזרחית בישראל ובחו"ל.