חן אלישע

Chen Elisha
חן
אלישע
דוקטורנטית, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: שימוש ביוריסטיקות בעת קבלת החלטות בהצבעה
מנחים: פרופ' אלכס מינץ (המרכז הבינתחומי הרצליה) ופרופ' דוד לוי-פאור
chen.elisha@mail.huji.ac.il | chen.e.elisha@gmail.com
נושא תהליכי קבלת ההחלטות הינו תחום המתפתח בשנים האחרונות ומעורב במגוון רחב של תחומים, בתוך ‏האקדמיה ומחוצה לה. מחקר זה, נועד להציג זווית חדשה על דפוסי ההצבעה של הבוחר הישראלי, תוך בחינת ‏השפעת היוריסטיקה על בחירותיו באמצעות טכניקה חדשנית לזיהוי הליכי קבלת החלטות. שאלת המחקר המובילה ‏בתזה הינה: כיצד גורמים מסוימים משפיעים על השימוש ביוריסטיקה בעת קבלת החלטות בנושאי הצבעה בישראל? ‏דיסרטציה זו הינה אוסף מאמרים אשר יבחן את מקומה של היוריסטיקה בעת הצבעה לנבחרי ציבור, כחלק מכך, תיבחן ‏השפעת הפרסונליזציה, גורמים סוציו-דמוגרפיים וזיקה פוליטית.‏