טל אלסטר

Tal Alster
טל
אלסטר
דוקטורנט, המחלקה למדע המדינה
נושא עבודת המחקר: הגדרת ומדידת שוויונאות בערים
מנחים: פרופ' אבנר דה-שליט ופרופ' מיכאל שלו
talmord.Alster@mail.huji.ac.il

תחום המחקר שלי הוא שוויונאות בערים, והאופן בו מידת השווינאות בעיר מושפעת ממדיניות תכנון ודיור ברמה הלאומית והעירונית. הדוקטורט עוסק בהגדרה ובמדידה של שוויונאות בעיר, ובאופן בו מדיניות התחדשות עירונית ברמה העירונית והלאומית משפיעה על הגישה לערים עבור מגוון אוכלוסיות.